Kulak bedroefd en geschokt door overlijden Waldo Van Raemdonck
Campusrector Jan Beirlant van de Kulak reageert bedroefd en geschokt op het overlijden van student Waldo Van Raemdonck. Namens de hele Kulak-gemeenschap en namens K.U.Leuven-rector Mark Waer betuigt hij zijn medeleven aan familie, vrienden en medestudenten van Waldo Van Raemdonck.

'De verslagenheid op de Kulak-campus is groot. Waldo was een zeer gemotiveerde, getalenteerde en geëngageerde student met veel vrienden. Zijn medestudenten proberen dit verlies samen te verwerken. Met persoonlijke vragen en bekommernissen kunnen ze ook terecht bij een aantal vertrouwenspersonen op de campus', geeft de rector mee.

In nauw overleg met de ouders van Waldo Van Raemdonck werd beslist om het jaarlijkse 'Kerstbal' voor de Kulakstudenten en -personeelsleden op vrijdagavond 9 december toch te laten plaatsvinden.

Een deel van de opbrengst van dit bal gaat naar een fonds dat naar aanleiding van het overlijden van Waldo Van Raemdonck aan Kulak wordt opgericht. Hoe de middelen van dit fonds besteed zullen worden, zal samen met de ouders worden bepaald.

Namens de Kulak-gemeenschap dankt Jan Beirlant iedereen voor de blijken van medeleven en steun voor de familie en voor al diegenen die door dit verlies getroffen zijn. Er ligt een rouwregister in de stille ruimte ''t VerDiep' op de campus.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij Tele-Onthaal (106 of www.tele-onthaal.be) of de Zelfmoordlijn (02–649.95.55 of www.zelfmoordlijn.be).