Di Rupo: 'Diversiteit is onze troef'
Elio Di Rupo leest de regeerverklaring voor met achter zich kamervoorzitter Flahaut Foto: belga
Bijna een uur heeft Elio Di Rupo besteed aan zijn eerste regeerverklaring als premier. Het werd een wat hoogdravende tekst waarin hij de diversiteit van ons land beklemtoonde als een troef. En waarin hij alle burgers bedankte voor hun geduld.

Elio Di Rupo heeft vanmiddag in de Kamer de regeerverklaring van zijn ploeg voorgelezen. Bijna een vol uur duurde het. Het debat vindt morgen en zaterdag plaats. Pas zaterdag vindt ook de vertrouwensstemming plaats.

De nieuwe premier begon in het Nederlands met een dankwoord tot de volksvertegenwoordigers en, via hen, tot alle Belgen. Hij dankte iedereen voor het geduld.

'Politici zijn allen mensen van goede wil. Maar de belangen en de doelstellingen liggen dikwijls zo ver uit elkaar dat de onderhandelingen vaak heel moeilijk in ons land worden.'

Di Rupo maakte zelfs een grapje. 'Velen hebben dag en nacht gewerkt om tot een goed akkoord te komen. Sommigen hebben zelfs zo hard gewerkt dat twee van de onderhandelaars voor de tweede of derde keer vader zijn geworden.' (Een duidelijke verwijzing naar Alexander De Croo en Wouter Beke.)

Er volgde een lang applaus.

Geloofwaardigheid

'Na zoveel moeilijke momenten is er vandaag een betere toekomst mogelijk voor de burgers,' ging Di Rupo verder. 'Dankzij dit akkoord ben ik ervan overtuigd dat ons land haar geloofwaardigheid in de wereld zal verhogen, in het bijzonder bij de Europese instellingen.'

'De nieuwe regering wil de burgers een boodschap van zelfvertrouwen en hoop geven,' stelde de nieuwe premier.

'Zelfvertrouwen omdat ons land uitblinkt in de wereld en we dat zo willen houden. Wij staan model op vele gebieden : sociale zekerheid, gezondheidszorg, onderwijs, creativiteit, ondernemingsgeest, productiviteit, wetenschappelijk onderzoek, vrijwilligerswerk, sport, muziek, dans, film en zoveel meer.'

'Een boodschap van hoop, omdat de meeste mensen in ons land ijveren voor tolerantie en wederzijds respect,' legde Di Rupo uit. Dat komt doordat we goede ouders, integere rechters, enthousiaste hulpverleners, ... hebben, aldus de premier.

'We zijn niet groot op de Europese kaart, maar we zijn groot in hart en geest', aldus Di Rupo. Hij verwees daarbij naar de verkiezing van de grootste Belgen, pater Damiaan en Jacques Brel, twee mensen die gekend zijn voor hun onbaatzuchtigheid en tolerantie, 'in hart en geest'.

Di Rupo bedankte en huldigde ook nog de onderhandelaars, zowel die van het institutioneel als van het regeringsakkoord, en zijn voorganger, premier Leterme.Daarna gaf hij een 'summiere' samenvatting van het akkoord, waarvan hij naar eigen zeggen vooral 'de geest wou overbrengen'.

Volgens Di Rupo wordt het één van de belangrijkste doelstelling van de regering om het vertrouwen tussen de burgers onderling en tussen de burgers en politici te herstellen. Hij pleitte daarnaast voor respect 'om het pad van de hoop en de welvaart terug te vinden'.

Fortisdebacle

Na de wat hoogdravende aanhef, schetste Di Rupo de moeilijke economische situatie. Hij verwees daarbij expliciet naar het 'Fortisdebacle'. Door dat debacle is de financiële toestand van ons land er sterk op achteruitgegaan. 'De interventies van de staat om het banksysteem te redden én de economische crisis hebben de tekorten doen oplopen. De schok voor de schatkist was enorm.'

En daarom is een inspanning zonder voorgaande nodig, aldus de premier. 'Want we hebben het recht niet de financiële schuldenlast op onze kinderen af te wentelen. Dat zou fundamenteel oneerlijk zijn.'

Volgens Di Rupo zorgt de begroting voor een zware besparing van 11,3 miljard euro. Maar de inspanningen zijn evenwichtig verdeeld, rekening houdend met de draagkracht van burgers en ondernemingen.'

Staatshervorming

In het tweede deel van Di Rupo's uiteenzetting van het regeerakkoord had hij het over de staatshervorming, die de gewesten en gemeenschappen meer autonomie moet geven.

Wat Brussel-Halle-Vilvoorde betreft herhaalde Di Rupo dat de kieskring wordt gesplitst, maar dat de grondwettelijke rechten van de Franstaligen in de Rand tegelijkertijd constitutioneel worden verankerd.

'De partijen (die meewerkten aan het institutioneel akkoord) hebben een evenwichtige oplossing gevonden voor dit ankerpunt', verklaarde de premier. 'We hebben vastgehouden aan het respect voor de rechten van het individu.'

'Het is goed dat de gewesten en gemeenschappen kunnen laten zien waar ze toe in staat zijn,' besloot Di Rupo. 'Iedereen kan meer de vruchten plukken van zijn eigen werk, maar tegelijkertijd zal de solidariteit tussen alle Belgen vergroten.'

'Diversiteit is onze troef'

Op het einde richtte Di Rupo zich tot heel de wereld om duidelijk te maken dat ons land er steeds in slaagt om zijn verschilpunten te overstijgen en om moeilijkheden te veranderen in kansen.. 'We zijn een heel divers land: divers in taal, afkomst en politieke gevoeligheden. Met dit regeerakkorod tonen we aan dat we die verschillen kunnen verzoenen. Onze diversiteit is onze troef.'

Di Rupo besloot met het voornemen en de belofte dat deze regering 'zal werken, werken en nog eens zal werken.' En dat zal ze doen 'met moed, vastberadenheid en bescheidenheid'.

Hij dankte de koning, 'voor diens helende rol', de onderhandelaars, hun gezinnen, het personeel van het parlement, de journalisten 'die vaak tot 's ochtends moesten wachten' en de inwoners van het land.

Zijn laatste zin klonk als volgt: 'We zijn zeker geen groot land op de Europese kaart, maar we zijn wel groots in hart en geest.' 

Hij kreeg een warm en lang applaus van de meerderheid.