Gewezen eerste minister Yves Leterme is door de Koning tot Minister van Staat benoemd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in een persbericht.

De letterlijke mededeling van het paleis:

Op voordracht van de Eerste Minister, heeft de Koning de Heer Yves LETERME, gewezen Eerste Minister, tot Minister van Staat benoemd.

De titel van Minister van Staat wordt bij Koninklijk Besluit verleend aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt in het openbaar leven. Meestal wordt de titel verleend aan prominente politici, die ook van enig staatsmanschap blijk hebben gegeven. Veel voordelen zijn aan de titel niet verbonden, behalve dan dat de betrokkenen met een A-nummerplaat mogen blijven rondrijden.

De kandidaten voor de titel worden voorgedragen door de Eerste Minister. De aanstelling zelf gebeurt door de koning. Minister van Staat is men voor het leven. De ministers van Staat kunnen in ernstige crisismomenten samen met de zetelende ministers worden samengeroepen door de koning voor een Kroonraad.

De raad kwam in de Belgische politieke geschiedenis echter nog maar vijf keer samen. De laatste keer is ondertussen al meer dan een halve eeuw geleden, naar aanleiding van de onafhankelijkheid van Congo.

Dat de nieuwe eerste minister zijn voorganger voordraagt als minister van Staat is geen automatisme, maar wel iets dat ondertussen gebruikelijk is geworden. Leterme kon dat voor Herman Van Rompuy en Guy Verhofstadt niet doen omdat zij al minister van Staat waren. Verhofstadt droeg wel zijn voorganger Jean-Luc Dehaene voor en Dehaene deed hetzelfde met Wilfried Martens.

Yves Leterme verdwijnt voor een tijdje van de politieke scène. Hij vertrekt donderdag naar Parijs, waar hij de komende jaren adjunct-secretaris-generaal van de OESO wordt.