Vlaamse partijvoorzitters: 'Impasse niet voor herhaling vatbaar'
Bruno Tobback Foto: BELGA
De partijvoorzitters van sp.a, Open Vld en CD&V zijn tevreden met wat er na 540 dagen onderhandelen uit de bus is gekomen, maar noemen de afgelopen impasse niet voor herhaling vatbaar.

De drie partijvoorzitters zaten samen rond de tafel in 'Terzake', en kregen vragen van kijkers over het regeerakkoord voorgeschoteld, onder meer over de brugpensioenen, de nieuwe ministerportefeuilles en de splitsing van BHV.

Uit de antwoorden van de voorzitters blijkt duidelijk dat ze alle drie behoorlijk tevreden zijn met wat ze tijdens het lange onderhandelen uit de brand hebben gesleept.

Over de verdeling van de bevoegdheden en het gebrek aan vrouwen van zijn partij wilde CD&V-voorzitter Wouter Beke kwijt dat hij 'met verschillende mensen heeft gesproken, maar ook dat niet iedereen wilde'.

Sp.a-voorzitter Bruno Tobback noemde de suggestie dat hij met de uitsluiting van Caroline Gennez de periode-Stevaert wil afsluiten 'absurd'. Als reden dat de discussie over de verdeling zo lang heeft geduurd, vermeldde hij dat het lang geleden is dat er een tripartite regering met zes partijen was, met bovendien een Franstalige premier.

Na een vraag over de brugpensioenen, stelde Open Vld-voorzitter Alexander De Croo dat ook aan de werkgevers gevraagd zal worden om langer werken voor oudere werknemers mogelijk te maken. Ook Tobback en Beke leken met het akkoord, dat stelt dat iedereen langer zal moeten werken, tevreden.

Over het niet aanpassen van de index, was er wel wat onenigheid. 'Daar is een akkoord over, dus daar blijft men nu van af', aldus Tobback. De Croo stelde alleen dat dat deel uitmaakt van een compromis: 'er zijn nu eenmaal zaken die lukken, en andere die niet lukken.'

Over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de bijkomende financiering voor Brussel waren er wel vrij gelijk gestemde violen te horen. De Croo noemde het extra geld 'gerechtvaardigd en echt nodig', terwijl Beke eraan herinnerde dat '20 procent van de welvaart in Vlaanderen er door Brussel komt'. Tobback wilde nog kwijt dat 'van Brussel tijdens vorige hervormingen een veel te complex gegeven is gemaakt'.

Toen hen naar het meest memorabele moment van de onderhandelingsperiode gevraagd werd, antwoordde De Croo het feit 'dat er ondanks alles toch nog akkoorden gesloten kunnen worden tussen Nederlands- en Franstaligen'. Tobback noemde de telefoontjes naar zijn nieuwe ministers als heuglijkste moment. Alle drie waren ze het er echter over eens dat een herhaling van de impasse niet voor herhaling vatbaar is.

De Coninck en Verherstraeten

Ook kersvers minister Monica De Coninck (sp.a, Werk) en staatssecretaris Servais Verherstraeten (CD&V, Staatshervorming), kwamen in 'Terzake' aan bod. Beiden stipten aan dat het er nu op aan komt de gemaakte afspraken om te zetten in de realiteit. Ondanks de moeilijkheden tijdens de onderhandelingen zei Verherstraeten dat 'het gevecht gestreden is' en het tijd is 'om de bladzijde om te draaien' en de akkoorden met alle partijen samen uit te voeren.

De Coninck meent dat de tweejarige regeringsperiode die hen nog rest misschien nog niet zo slecht is, aangezien er zo op korte tijd meer gerealiseerd zal kunnen worden. Beiden noemden hun aanstelling in de nieuwe regering ook een 'once in a lifetime opportunity', waar, 'net als een eerste schooldag', nog wat aan gewend moet worden. 

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig