Onder massale persbelangstelling heeft dinsdag de officiële machtsoverdracht plaatsgevonden tussen oud-premier Yves Leterme en zijn opvolger Elio Di Rupo.

Dat gebeurde in de Wetstraat 16, met de symbolische overdracht van de sleutel van de kanselarij. Omdat de tijd niet stilstaat, overhandigde Leterme geen echte sleutel aan Di Rupo, maar een badge.

Leterme wenste zijn opvolger 'oprechte gelukwensen', in beide landstalen. 'Maar ik had u eerlijk gezegd vroeger verwacht', grapte hij toen hij Di Rupo welkom heette.

Di Rupo van zijn kant, eerst in het Nederlands en daarna in het Frans, bedankte de toekomstige adjunct-secretaris-generaal van de Oeso voor de manier waarop hij het land heeft geleid, niet enkel in de periode van lopende zaken. 'Het was een heel moeilijke periode', sprak Di Rupo. 'De burgers mogen u dankbaar zijn.'

Na de obligate handdruk trok Di Rupo naar de vierde verdieping van de kanselarij om er de eerste ministerraad van de nieuwe bewindsploeg voor te zitten.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig