Beke: veel topvrouwen in andere regeringen
Senaatsvoorzitter Sabine de Bethune Foto: belga
CD&V-voorzitter Wouter Beke verdedigt zich tegen de kritiek op zijn keuze voor alleen mannelijke ministers en staatssecretarissen in de federale regering.

Vanuit de vrouwenorganisatie van CD&V, Vrouw en Maatschappij, was er maandag veel kritiek op de CD&V-leiding. CD&V levert twee ministers en twee staatssecretarissen in de federale regering en het zijn alle vier mannen.

Op Radio 1 antwoordde Wouter Beke op dat verwijt door erop te wijzen dat CD&V een vrouw heeft aangeduid als de eerste burger van het land, senaatsvoorzitter Sabine de Bethune.

Daarnaast wees hij op de uitzonderlijke prestaties van de 'beste vrouwelijke minister' in de Vlaamse regering, Hilde Crevits. Ook Joke Schauvliege in de Vlaamse regering en Brigitte Grouwels in de Brusselse regering, zijn vrouwelijke ministers van CD&V.

Vrouw en Maatschappij, de vrouwenorganisatie van CD&V, had het maandag over 'de CD&V-mannenclub in de federale regering' en noemdat dat een 'totaal verkeerd signaal'.

Miet Smet, een van de voormalige vrouwelijke kopstukken van de partij, sloot zich aan bij de kritiek. 'Ik betreur dat en vind dat Vrouw & Maatschappij gelijk heeft met het protest.'

Smet wimpelde het tegenargument ('geen enkele vrouw wou minister worden') van haar partij af.

'Men heeft inderdaad Marianne Thyssen gepolst. Maar zij herstelt van haar ziekte. Ze heeft geweigerd om gezondheidsredenen en dat is een volstrekt begrijpelijke reden. Daarnaast heeft men onze pensioenspecialiste Sonja Becq over het hoofd gezien, men heeft Nahima Lanjri genegeerd...'

Volgens Smet waren er goede vrouwelijke kandidaten genoeg.

Ze denkt dat Vrouw en Maatschappij wel degelijk druk heeft uitgeoefend op de partij om een vrouw te kiezen, maar die druk werd genegeerd. 'De provinciale verdeling was blijkbaar belangrijker.'