Definitieve regeringsploeg is bekend
Elio Di Rupo Foto: Photo News
Nadat de onderhandelaars maandagnamiddag een akkoord hadden bereikt over de samenstelling van de regering en de verdeling van de posten onder de partijen, is nu ook bekend wie in de nieuwe regering Di Rupo gaat zetelen. Verrassend in de nieuwe regeringsploeg zijn de namen van Monica De Coninck en John Crombez (sp.a), Maggie De Block (Open VLD) en Philippe Courard (PS). Er staan twee staatssecretarissen in voor de staatshervorming, één bij CD&V en één bij CDH.

CD&V

Zoals eerder geweten mag CD&V de minister van Financiën leveren. Die post gaat naar Steven Vanackere, die ook vicepremier wordt. Pieter De Crem blijft op post op Defensie.

Staatssecratarissen worden Servais Verherstraeten (Staatshervorming en Regie der Gebouwen) en Hendrik Bogaert (Openbaar Ambt en Duurzame Ontwikkeling).

Sabine de Bethune blijft op post als senaatsvoorzitster

Open VLD

Open VLD krijgt de portefeuilles van pensioenen, justitie en asiel en migratie. Grote verrassing daar is dat Gwendolyn Rutten naast de boot valt. Maggie De Block wordt staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.

Annemie Turtelboom wordt minister van Justitie. Vincent Van Quickenborne wordt vicepremier en minister van Pensioenen.

SP.A

SP.A zal in de nieuwe regering instaan voor Economie, Werk en Sociale en Fiscale Fraudebestrijding. Johan Vande Lanotte, die werd genoemd als minister van Begroting, zou die post dus aan zich voorbij zien gaan. Hij krijgt de portefeuille Economie, Bankencontrole en Consumentenzaken.

De Antwerpse OCMW-voorzitster en schepen Monica De Coninck wordt minister van Werk. Vlaams parlementslid John Crombez wordt staatssecretaris voor Fraudebestrijding. Caroline Gennez grijpt dus naast een ministerpost.

MR

De MR heeft de posten van Buitenlandse Zaken, Landbouw, KMO, Begroting en Administratieve Vereenvoudiging weggekaapt. Didier Reynders wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Olivier Chastel staat in voor Begroting.

Afscheidnemend minister Sabine Laruelle krijgt in de nieuwe regering de bevoegdheden KMO en Zelfstandigen.

PS

De PS levert met Elio Di Rupo uiteraard de eerste minister en krijgt daarnaast de posten van Overheidsbedrijven, Sociale Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Volksgezondheid. 

Ontslagnemend minister Paul Magnette keert terug in de nieuwe regering als minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking. Laurette Onkelinx wordt opnieuw vice-premier en staat in voor Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Philippe Courard wordt de nieuwe staatssecretaris voor Gezinsbeleid.

De PS levert met André Flahaut ook de voorzitter van de Kamer. 

CDH

CDH krijgt de portefeuilles van Binnenlandse Zaken, Mobiliteit en Energie. Ook staatshervorming komt bij CDH terecht. Joëlle Milquet wordt vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken.

Melchior Wathelet wordt staatssecretaris voor Energie, Mobiliteit en Milieu.