In de eerste helft van dit jaar hebben de twee bevoegde agentschappen voor de binnenvaart bijna 38 miljoen ton aan vervoerde goederen genoteerd. "De hoogste cijfers ooit", meldt Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits in De Zondag.

"In vergelijking met het eerste halfjaar van 2009 en 2010 wordt op het waterwegennet van nv De Scheepvaart een sterke stijging van de trafiek genoteerd", zegt Crevits. In vergelijking met twee jaar geleden, toen de crisis toesloeg, gaat hetom een stijging met meer dan 25 procent. Ook nv Waterwegen en Zeekanaal noteerde een gelijkaardige toename.

Volgens de CD&V-minister worden via de binnenvaart steeds meer bouwmaterialen, nijverheidsproducten en landbouwproducten vervoerd. Goederen met betrekking tot de staalindustrie en het transport van brandstoffen doen het dan weer minder goed.