Een op de tien scholieren slachtoffer cyberpesten met foto's
Foto: Photo News
Een op de tien leerlingen (10,1%) uit de derde graad van het secundair onderwijs is al ooit slachtoffer geweest van cyberpesten met foto's, 9,2 procent was ooit dader. Dat blijkt uit een onderzoek door Lieve Lembrechts van de Universiteit Hasselt waarbij 456 scholieren bevraagd werden. De resultaten staan gepubliceerd in het criminologenvakblad Panopticon.

 Van 7,3 procent van de slachtoffers werden onbewerkte foto's verspreid, van 4,3 procent bewerkte.  De meeste slachtoffers gaven aan dat ze weinig negatieve gevolgen ondervonden van deze vorm van cyberpesten. 75,7 procent vond de pesterijen niet erg en 97,6 procent was niet bang om terug naar school te gaan. "Hieruit mag evenwel niet besloten zijn dat de gevolgen van cyberpesten verwaarloosbaar zijn. Ander onderzoek toonde aan dat slachtoffers van pesterijen immers niet gauw zullen toegeven dat ze lijden onder het pestgedrag", aldus Lembrechts.

Slechts 8,4 procent van wie pestte met een onbewerkte foto en 15,7 procent van wie dat deed met een bewerkte foto stelt hiervoor een straf gekregen te hebben
.
In de meeste gevallen kennen dader en slachtoffer van deze vorm van cyberpesten mekaar. Respectievelijk slechts 5,6 en 17,5 procent van de slachtoffers van pesterijen met onbewerkte en bewerkte foto's kennen de dader niet. Als het gaat om een onbewerkte foto kent 14,6 procent van de daders het slachtoffer niet. Bij bewerkte foto's is het slachtoffer altijd bekend. In de helft van de gevallen gaan ze zelfs naar dezelfde school. Dit verklaart ook waarom leden van jongerenorganisaties en sportclubs vaker daders zijn dan bij andere gevallen van cyberpesten.