De Brusselse correctionele rechtbank heeft Jan De Troyer, voormalig hoofdredacteur van TV Brussel, vrijgesproken van valsheid in geschrifte en bedrog. De Troyer werd ervan beschuldigd dat hij valse facturen zou opgemaakt hebben voor het productiehuis Q&Q, dat programma's maakte voor TV Brussel. In die facturen zou hij journalistieke prestaties aangerekend hebben die hij nooit geleverd heeft. De Troyer werd naar aanleiding van het dossier ontslagen bij TV Brussel en denkt er nu aan naar de arbeidsrechter te stappen.

Jan De Troyer werkte 14 jaar lang voor TV Brussel als programmamaker en hoofdredacteur, maar hij werkte daarnaast ook voor andere media. Zo werd hij in 2005 door het productiehuis Q&Q aangesproken om een reportagereeks te maken rond de Brusselse voetbalclub FC Brussel, wat hij ook deed. Nadien volgde nog een tweede reportagereeks over de buurt rond het Anneessensplein. Beide reeksen werden gesponsord door de Nationale Loterij en werden door Q&Q verkocht aan TV Brussel, terwijl De Troyer door Q&Q als consultant betaald werd.

In de zomer van 2010 startte het Brusselse parket echter een onderzoek tegen De Troyer. Dat was het gevolg van een klacht die werd ingediend door derden en, zoals wettelijk verplicht is, door het kabinet van Vlaams minister voor Brussel Pascal Smet aan het parket werd doorgespeeld.

Luidens de klacht had De Troyer valse facturen opgesteld omdat hij voor de reportagereeks journalistieke prestaties had aangerekend, hoewel hij enkel voor de sponsoring had gezorgd. Daarmee had hij niet alleen Q&Q, maar ook TV Brussel bedrogen omdat die zender de reportagereeksen uiteindelijk had betaald. De Troyer werd daarop eind juli 2010 op staande voet ontslagen door TV Brussel.

Het Brusselse parket vervolgde De Troyer voor de correctionele rechtbank voor valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en bedrog maar op de zitting van 18 november 2011 vroeg het openbaar ministerie uiteindelijk de vrijspraak. Ook de verdediging van Jan De Troyer betwistte elke schuld.

De correctionele rechter heeft nu de voormalige hoofdredacteur van TV Brussel vrijgesproken van alle tenlasteleggingen. Volgens de advocaat van De Troyer, meester Sven De Baere, was de rechtbank van oordeel dat Q&Q niet meer kon beweren dat de facturen vals waren omdat ze die steeds zonder morren had betaald. 'Het was aan hen om te controleren of ze wel correct waren', aldus meester De Baere.

De rechtbank oordeelde ook dat De Troyer Q&Q en TV Brussel niet bedrogen had omdat het bedrag dat hij factureerde op voorhand was overeengekomen, zonder dat daarover ook maar iemand was misleid. 'Mijn cliënt blijft er ook bij dat hij voor de bewuste reportagereeksen wel degelijk journalistieke prestaties heeft geleverd', zegt meester De Baere. 'Er zijn voldoende e-mails van verschillende betrokkenen die dat aantonen.'

Jan De Troyer denkt er nu aan om zijn ontslag bij TV Brussel aan te vechten bij de arbeidsrechtbank.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig