Vereniging voor Varkenshouders kritisch voor actieplan veehouderij
Foto: Photo News
VEVA, de Vereniging voor Varkenshouders, zegt dat er in het Vlaams actieplan voor de varkenssector te weinig inspanningen zijn voor de varkensboer zelf.

Toch zijn er positieve noten te horen, onder meer bij de oprichting van een onderzoekscentrum.

"We constateren dat de laatste vier jaar het grootste leed gedragen wordt door de eerste schakel in de kolom, namelijk de boer-varkensproducent", aldus Geert Wallays (VEVA). "Van gans die fles wijn maatregelen, gaan er slechts enkele druppels naar de schakel die het meest in de problemen zit."

Fundamenteel is volgens VEVA de prijszetting, die ondanks de maatregelen nog steeds te weinig transparant is. Toch is de vereniging tevreden over de oprichting van een onderzoekscentrum, geraamd op 2 miljoen euro en met 140.000 euro Vlaamse werkingssteun op jaarbasis. VEVA waardeert ook de inspanningen die gedaan worden om het varkensvlees in het buitenland te promoten.

De Boerenbond zegt de inspanningen te waarderen. "Elk puzzelstukje van het actieplan samen geeft de varkenssector perspectief," aldus Bert Bohnen, adviseur varkenshouderij. De Boerenbond wijst erop dat ze al tien jaar vragende partij is voor een proefcentrum.

De Boerenbond staat positief tegenover een varkensloket, dat kennis over de sector centraliseert. "Een rechtstreekse ondersteuning van boeren in de piètrainfokkerij, illustreert het belang voor de vlaamse varkenshouderij van een streven naar een kwalitatief vleesproduct. Ook dit is belangrijk naar duurzaamheid in de toekomst." Ook de Boerenbond betreurt dat dat Peeters niet rechtstreeks kan ingrijpen op de prijsvorming.