Overheid gaat Vlaamse varkenssector steunen
Foto: Photo News
Om de Vlaamse varkenssector op middellange termijn duurzamer te maken, neemt Vlaanderen 22 maatregelen. Dat blijkt uit het actieplan "De Vlaamse varkenshouderij op weg naar 2020", dat donderdag door Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) werd voorgesteld op een studiedag voor de sector aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in Melle.

Voor de Vlaamse varkenssector is het de eerste keer dat een actieplan van die omvang tot stand komt. Het plan komt bovendien bovenop eerdere initiatieven van Vlaanderen om op korte termijn de situatie van de varkenshouders te verbeteren, zoals onder meer de overbruggingskredieten.

'Het actieplan focust op twee speerpunten om de positie van de varkenshouder te verbeteren, namelijk het vergroten van het marktaandeel en het herverdelen van het marktaandeel', zegt Peeters.

Aan de speerpunten zijn telkens actiepunten verbonden, zoals bijvoorbeeld bij het vergroten van het marktaandeel het specifieke Vlaamse fokzeugenbestand behouden en het slachtgebeuren optimaliseren. Door onder meer initiatieven ter verhoging van de transparantie, het verhelderen van financieringsstromen en het verlagen van rapportagekosten, kan het marktaandeel herverdeeld worden.

Ter ondersteuning van die twee speerpunten investeert Vlaanderen in het uitbouwen van onderzoek rond varkenshouderij en het versterken van de doorstroming naar de sector. Ook de varkenssector, de slachterijsector, de distributeurs en handelaars, en de veevoedersector zullen een aantal van de actiepunten realiseren.

De varkenshouderij vertegenwoordigt bijna dertig procent van de productiewaarde binnen de Vlaamse land- en tuinbouw.