Formateur Elio Di Rupo en de zes betrokken partijen hebben dinsdag ook een akkoord gesloten over het luik Defensie. Ze bevestigden de kalender voor de terugtrekking van de Belgische troepen uit Afghanistan en de vermindering van het aantal manschappen van het leger tot 32.000 in 2015. Dat werd uit goede bronnen vernomen.

Momenteel bevinden zich ongeveer 600 militairen in Afghanistan. De onderhandelaars van PS, CD&V, MR, Open Vld, SP.A en CDH kwamen overeen vanaf volgend jaar te beginnen met de terugtrekking van de Belgische soldaten, met als perspectief dat de laatste militairen in 2014 vertrekken.

Wel zal een en ander gebeuren conform de Navo-top van Lissabon. Dat betekent dat ons land nadien nog aanwezig kan blijven ter ondersteuning van de civiele samenleving.

Leger

Ook beslisten de onderhandelaars dat het Belgisch leger tegen 2015 nog 32.000 manschappen zal tellen. Het gaat om 30.000 soldaten en 2.000 burgers. Die daling van het aantal effectieven gaat gepaard met een toegenomen specialisatie van de Belgische troepen.

Belgische militairen opereren voornamelijk in het kader van internationale operaties. Door zich te specialiseren willen de onderhandelaars de toegevoegde waarde van het leger bij de operaties verhogen.

Overigens kwamen de onderhandelaars overeen dat, indien ons land beslist deel te nemen aan militaire actie in het buitenland, de beslissingsbevoegdheid bij de regering blijft. Die zal nadien uitleg verschaffen aan het parlement. De toekomstige regering zal het parlement nauwer betrekken bij de voorbereiding en opvolging van buitenlandse missies onder VN-mandaat.

De nieuwe regering moet ook een investeringsplan 2012-2014 uitwerken.