Uit de cijfers van Infrabel blijkt dat in oktober zo'n 84 procent van de treinen op het Belgische spoorwegennet 'stipt' reed. Dat is hetzelfde cijfer als in oktober 2010 werd gehaald.

De 'algemene stiptheid', dat wil zeggen treinen die op tijd aankwamen of met een vertraging van minder dan 6 minuten, lag in oktober 2011 op 84,4 procent. Precies even veel als in de maand oktober van 2010.

Vooral tijdens de spitsuren komt de stiptheid nog altijd onder druk te staan. In de avondspits valt die terug naar 81,3 procent (iets beter dan 78,3 procent in oktober 2010) en in de ochtendspits zelfs naar 78,9 procent (net even veel als in oktober 2010).

Ten opzichte van de voorbije zomermaanden is er sprake van een achteruitgang: in de zomermaanden lag de stiptheid nog op 89,4 procent. 

De belangrijkste oorzaken die Infrabel citeert zijn 'averij van het rollend materieel' (29,1 procent), 'incidenten op buitenlandse netten' (13,6 procent) en 'storingen van de seininrichting' (11,9 procent).

 Wat betreft het aantal aantal afgeschafte treinen lijkt er enige verbetering merkbaar: er werden in oktober 1.407 treinen afgeschaft (1,25 procent) terwijl dat in dezelfde periode vorig jaar 2.012 was (1,87 procent).