Formateur Elio Di Rupo heeft zondagnamiddag samen met de zes onderhandelaars een persconferentie gegeven om de begroting toe te lichten. 'Deze begroting is streng maar rechtvaardig', stelde Di Rupo, die de burgers bedankte voor hun geduld.

Elio Di Rupo kwam samen met Alexander De Croo (Open VLD), Wouter Beke (CD&V), Benoît Lutgen (CDH), Laurette Onkelinx (PS), Charles Michel (MR) en Bruno Tobback (SP.A) naar de Kamer om tekst en uitleg te geven bij het begrotingsakkoord dat zaterdag werd bereikt.

'Onze eerste woorden zijn gericht tot de burgers', begon de Elio Di Rupo in het Frans. 'We bedanken hen voor hun geduld.' Het harde werk dat geleverd werd door de onderhandelaars moet die burgers moed geven, aldus de formateur.

Di Rupo legde uit dat er drie essentiële problemen moesten worden aangepakt op het institutionele gebied: het verminderen van de overheidsuitgaven, de uitdaging van de verlengde levensverwachting en het bieden van een antwoord aan Europa, waarbij moest bijgedragen worden aan de overleving van de euro.

'Toekomst land in handen onderhandelaars'

'De toekomst van het land lag in de handen van de onderhandelaars', verklaarde Di Rupo, 'dat land omvat alle 11 miljoen burgers, zowel de jongeren, de werklozen, de gepensioneerden, de Walen, Brusselaars, Vlamingen en Duitstaligen.' Al die burgers hopen op een beter leven in de toekomst, stelde de formateur.

Ondanks de verschillende visies van de politiek families aan de onderhandelingstafel, werd er een begrotingsakkoord bereikt, aldus Di Rupo. 'Het was de belangrijkste oefening sinds de Tweede Wereldoorlog om ons sociaal model in stand te houden.'

'Verantwoordelijke en rigoureuze begroting'

‘De arbeidsmarkt en de pensioenen moeten hervormd worden’, ging formateur Di Rupo dieper in op de inhoud van de begroting. Toch wordt volgens de formateur niet geraakt aan het inkomen van de mensen. ‘De competitiviteit van onze bedrijven moet echter worden verbeterd.’

‘Wij stellen een begroting voor die verantwoordelijk en rigoureus is’, stelde de formateur. ‘België respecteert zo de wens van Europa om in te grijpen in de uitgaven.’ Volgens Di Rupo bevat de begroting evenwichtige maar toch drastische maatregelen.

De besparingsmaatregelen zullen bestaan uit 42 procent minder uitgaven, 34 procent meer ontvangsten en 24 procent uiteenlopende maatregelen.

De grote lijnen voor de begroting van 2012 liggen vast. Elke openbare instelling en elk overheidsbedrijf zal moeten inleveren. ‘We maken jacht op verspillingen en dringen de staatsuitgaven terug’, dixit Di Rupo.

'Werknemers en middenklasse worden gespaard'

‘De mensen die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen, de werknemers en de middenklasse worden echter gespaard.’ De formateur beloofde dat de koopkracht behouden wordt en dat de non-profitsector gesteund zal worden.

De federale staat moet volgens Di Rupo zuiniger worden en het goede voorbeeld geven. De uitgaven voor de gezondheidszorg zullen in belangrijke mate worden verminderd. Toch wordt er volgens Di Rupo niet geraakt aan de patiënten. ‘Onze uitzonderlijke gezondheidszorg, een van de beste zoniet dé beste van de wereld, blijft behouden’, verzekerde de formateur.

'Streng maar rechtvaardig'

‘De begroting die is opgesteld is streng maar rechtvaardig. Het is nu belangrijk dat ze snel door het parlement wordt goedgekeurd. Het is daarnaast een absolute noodzaak om ook snel de structurele hervormingen van de arbeidsmarkt en de pensioenen door te voeren.’

‘Burgers leven langer, en dat is uiteraard een goede zaak, maar tegelijk moeten we de sociale zekerheid, die heel de wereld ons benijdt, een toekomst geven. De economie moet worden gestimuleerd, en dat doen we door jobs en activiteit te stimuleren.’

‘Op 10 oktober bereikten we een akkoord over BHV en de staatshervorming. Nu hebben we een verantwoordelijke begroting opgesteld en socio-economische hervormingen uitgewerkt. Het komt er nu op aan om snel een regering in het zadel te krijgen die een volle bevoegdheid heeft en de staatszaken behartigt.’

Hij voegde daaraan toe dat de regering daarbij ‘mensen in problemen moet helpen, bedrijven moet aanmoedigen, inspanningen moet belonen en creativiteit en talent, vooral bij jongeren, moet ondersteunen’.

'Allemaal samen uit crisis geraken'

De laatste paragraaf van zijn toespraak was de enige die Di Rupo in twee talen las: ‘Dames en heren, de dynamiek van een land wordt niet enkel bepaald door de regering en het parlement. Burgers, werkgevers, vakbonden en verenigingen spelen ook een rol. We moeten allemaal de handen uit de mouwen steken om uit de crisis te geraken en de welvaart van onze burgers en ons land te handhaven. Ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen en dat we zullen slagen.’

De Wever

Na de persconferentie vroeg een journalist aan Di Rupo wat hij vond van de kritiek van Bart De Wever op het begrotingsakkoord. De formateur zei veel respect te hebben voor de N-VA-voorzitter, maar gaf hem toch een veeg uit de pan: 'Ik heb gedurende een jaar geprobeerd een akkoord te bereiken (met N-VA). Dat heeft niks opgeleverd voor het land, noch voor Vlaanderen.'

Di Rupo ontkrachtte eveneens de kritiek van De Wever op de staatsbons. De N-VA-voorzitter had gezegd dat de mensen die nu de staatsbons kopen, daar volgend jaar 21 procent roerende voorheffing op zouden moeten betalen. 'De begroting 2012 laat toe de roerende voorheffing op 15 procent te houden voor de coupons die dit jaar nog werden aangeschaft', aldus Di Rupo.

Indexaanpassing

Alexander De Croo herhaalde tijdens het vragenmoment dat er in het akkoord geen indexaanpassing werd opgenomen. Er was geen consensus om de index aan te passen, aldus de Open VLD-voorzitter.

De formateur stelde in dat opzicht dat een indexverhoging vooral zou veroorzaakt worden door de stijgende energieprijzen. Dit akkoord bevat volgens Di Rupo echter maatregelen om die in toom te houden.

Di Rupo zei ten slotte erin te geloven dat het vormen van een regering in de loop van komende week mogelijk moet zijn.

Hij benadrukte wel dat er eerst nog veel werk is om dit akkoord in detail uit te schrijven, onder andere om aan de toets van Europa te beantwoorden. Er moeten ook nog een aantal knopen worden doorgehakt en dan kan het regeerakkoord gefinaliseerd worden.

Aan ontslagnemend premier Yves Leterme vroeg Di Rupo alvast de administratie maandag meteen te laten starten met het vertalen van het begrotingsakkoord in concrete maatregelen, opdat ook die "zo snel mogelijk" door het parlement gestemd kunnen worden.