Begroting: alle knopen zijn doorgehakt
Di Rupo in het kabinetgebouw van Onkelinx Foto: BELGA
De onderhandelingen over de begroting 2012 zijn rond, na meer dan 18 uur onderhandelen. De koning heeft al verheugd gereageerd en vraagt formateur Di Rupo een regering te vormen.

Er is een akkoord over de begroting 2012 en ook de jaren erna. Na meer dan 18 uur onderhandelen is er witte rook. Iets voor 12 uur meldden verschillende bronnen al dat er een akkoord was en dat de teksten nog even moesten worden nagelezen.

Rond 12.45 uur was alles beklonken. Het paleis verspreidde meteen een bericht dat de koning verheugd was en aan Di Rupo de opdracht gaf een regering te vormen.

Na de ratingverlaging gisteravond door Standard & Poor's hadden de onderhandelaars geen keuze meer. Er moest gewoon een akkoord zijn voor maandagochtend.

De onderhandelaars gingen rond 18 uur samenzitten gisteravond. Ze wisten toen al wat slechts een uur later officieel zou worden: de ratingverlaging door S&P.

De zes partijen spraken vannacht niet alleen over de begroting 2012 maar ook over de volgende jaren én over een reeks sociaaleconomische maatregelen. Niet alleen de centrale onderhandelingsgroep - met de partijvoorzitters en de formateur - onderhandelde de hele nacht. Het was ook een komen en gaan van werkgroepen die een en ander technisch moeten uitpluizen.

Er is sprake van 300 miljoen extra besparingen en 100 miljoen euro minder lasten dan aanvankelijk voorzien in Di Rupo's voorstel.

In totaal zou er volgend jaar voor 42 procent geld gevonden worden dankzij besparingen, 34 procent zou uit belastingen komen. Geleidelijk zou het accent verschuiven naar nog meer besparingen. In 2014 zouden de besparingen zelfs oplopen tot meer dan 50 procent. De belastingen zouden dan goed zijn voor 29 procent van de nodige budgettaire inspanningen.

Morgen, zondag, wordt er alvast niet onderhandeld. Wel geeft formateur Di Rupo om 15.30 uur een persconferentie in de internationale zaal van de Kamer.

Intussen wordt al gespeculeerd dat de onderhandelende partijen volgend weekend partijcongressen zouden houden om het regeerakkoord goed te keuren.