Protest met reiskoffers tegen huiselijk geweld
Foto: Photo News
Een zeventigtal vrouwen uit Brussel en Wallonië heeft zich vandaag verzameld op het Vrijheidsplein in Brussel. Aanleiding is de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen, die morgen doorgaat.

De vrouwen waren gewapend met reiskoffers en willen op die manier partnergeweld aanklagen. 'De koffers symboliseren wat de slachtoffers van huiselijk geweld meemaken, een inderhaast gevulde koffer om een dramatische situatie te ontvluchten', legt Hafida Bashir uit, voorzitster van de vrouwenorganisatie Vie Féminine, die de actie organiseerde.

'Ook staan ze symbool voor hun herinneringen, vreugde en verdriet. De reiskoffers herinneren er ons ook aan dat sommige vrouwen er vaak aan denken maar de stap niet durven zetten om hun echtgenoot of partner te verlaten.'

Ook overhandigde een delegatie een petitie met 12.571 handtekeningen aan minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet (cdH). De petitie 'Halt aan het geweld door mannen' vraagt de strikte toepassing van de rondzendbrief 'zero tolerance' in gans België. De bedoeling van die rondzendbrief uit 2006 is partnergeweld te bestrijden en het aantal dossiers dat zonder gevolg wordt geklasseerd te doen dalen.