Een kwart van alle Vlamingen vindt het de normaalste zaak van de wereld dat een allochtoon minder kans maakt op werk. Dat blijkt donderdag uit een gelijkekansenrapport van de Universiteit Antwerpen en de UHasselt.

Een vierde van alle ondervraagden vindt het aanvaardbaar dat een werkgever rekening houdt met de herkomst van een sollicitant. Een aanzienlijke minderheid beschouwt discriminatie op de arbeidsmarkt, zowel bij allochtonen, vrouwen en holebi's, als normaal, schrijft De Morgen.

Niet-Europese allochtonen hebben zeven keer minder kans om een betaalde job te hebben dan autochtonen. Veertig procent van hen denkt dat zij kansen missen door hun etnische herkomst. Hun mening wordt ondersteund door de overgrote meerderheid: 81,4 procent van de ondervraagden is ervan overtuigd dat een Vlaming eerder werk vindt dan een allochtoon. Iets minder dan dertig procent denkt dat mannen en hetero's, autochtoon of allochtoon, sneller een baan vinden dan vrouwen en holebi's.

Ook bij sollicitaties is de ongelijkheid groot. Kandidaten met een vreemde naam worden slechter beoordeeld dan Vlamingen, ook al spreken ze goed Nederlands.

Om de ongelijkheid beter aan te pakken, pleit minister van Gelijke Kansen Pascal Smet (sp.a) voor een Vlaams gelijkekansencentrum.