Gemeenschapsonderwijs wil 'onschoolbaren' op school houden
Luc De Man Foto: rr
Het gemeenschapsonderwijs erkent dat er vaak problemen zijn met 'onschoolbare' kinderen. Een speciale opvang vragen voor die jongeren, zoals het katholiek onderwijs doet, wil het gemeenschapsonderwijs niet.

Het gemeenschapsonderwijs wil dat de probleemjongeren binnen de school worden geholpen.

Luc De Man van het gemeenschapsonderwijs zei in het VRT-journaal: 'We zijn het eens als het gaat over de harde kern. Maar we willen niet dat dit argument gebruikt wordt om een aantal jongeren, een groep van 14- tot 15-jarige allochtone jongeren, uit te sluiten uit het onderwijs.'

De Man erkent wel dat het voor scholen niet altijd gemakkelijk is om met die jongeren om te gaan. 'Maar we denken toch dat het onderwijs hier een taak moet hebben om deze jongeren binnen de school te houden en om hen een gepast traject aan te bieden.

Het stedelijk en gemeentelijk onderwijs wil dat scholen meer steun en geld krijgen van het ministerie van Welzijn en van Justitie on 'onschoolbare jongeren' te begeleiden.