‘Open Vld wil index hervormen’
Foto: Kurt Desplenter
Voor Open VLD moet een hervorming van de loonindexering besproken worden door de zes onderhandelende partijen voor een nieuwe regering. De automatische loonindexering moet niet afgeschaft worden, vindt federaal minister van Economie Vincent Van Quickenborne (Open VLD), maar wel grondig bijgestuurd.

'Het huidige indexmechanisme is bijzonder nefast voor onze economie en voor de creatie van nieuwe jobs. Zonder loonmatiging wordt het voor onze bedrijven steeds moeilijker om op te boksen tegen hun concurrenten in de buurlanden. Vooral tegenover Duitsland mag onze loonhandicap niet meer toenemen.'

Dus moet de index op tafel komen in het formatieberaad?

'Het nieuwe loonrapport dat de CRB gaat uitbrengen, verdient een debat, ja. Niet om Open VLD een plezier te doen. Het is de Europese Commissie die ons land aanbeveelt om werk te maken van een hervorming van de index. Bovendien publiceert de Nationale Bank in december een studie naar de zgn. tweede ronde-effecten van de loonindexering. Over hoe de loonsverhogingen via de index op hun beurt zorgen voor stijgende prijzen van goederen en diensten, waardoor de inflatie oploopt en de lonen weer geindexeerd worden. We moeten weg uit die vicieuze cirkel.'

Wat wil u bereiken: de index afschaffen?

'Neen, we bepleiten helemaal geen brute afschaffing, maar wel een grondige bijsturing. Is het bijvoorbeeld niet mogelijk andere criteria te gebruiken bij de inflatiemeting? Om meer rekening te houden met een energiezuiniger consumptiepatroon, of met minder dure voedingsmerken?'

'En waarom de indexering vanaf een bepaald inkomen niet in centen doen, forfaitair, in plaats van in procenten? Dat is een sociale maatregel want dat geeft lagere inkomens verhoudingsgewijs een iets hogere index.'

'Ook de toepassing van de wet van 1996 kan beter. Elke toename van de loonhandicap moet afgetrokken worden van de marge voor toekomstige loonstijgingen.'

Staan de andere partijen hiervoor open?

'Eigenlijk zijn er maar twee partijen aan tafel die zich verzetten, de twee socialistische. En dan vooral de PS. Toch mag de deur niet dicht blijven. Kijk naar de rest van Europa. Overal worden sociaaleconomische hervormingen doorgevoerd. Die zijn ook hier nodig. Belgie zit voorlopig niet in het vizier van de financiële markten, gelukkig, maar we mogen het ook niet zover laten komen. De uitbouw van een ander indexsysteem is een preventieve maatregel tegen dat soort onheil.'