De Scandinavische landen IJsland, Noorwegen, en Zweden en het nabijgelegen Finland zijn de landen waar mannen en vrouwen het meest gelijk zijn op in de gezondheidszorg en onderwijs en wat betreft arbeidsparticipatie en politieke macht. Dat wijst de jaarlijkse rangschikking van het Economisch Wereldforum uit. Volgens de organisatie is er nog veel werk voor de boeg.

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is in de gezondheidszorg en onderwijs afgenomen. Als het gaat om arbeidsparticipatie en politieke macht is de kloof echter onverminderd groot. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek van het Economisch Wereldforum in 135 landen.

Ons land staat op plek dertien in de ranglijst, net na Duitsland, dat de elfde plek inneemt. Nederland neemt de vijftiende plek in, terwijl Groot-Brittannië zestiende staat op de lijst en de Verenigde Staten zeventiende. Pakistan, Tsjaad en Jemen zijn met de grootste kloof tussen mannen en vrouwen de hekkensluiters.

Het onderzoek toont ten slotte aan dat 85 procent van de onderzochte landen de kloof tussen mannen en vrouwen de afgelopen zes jaar kleiner hebben weten te maken.