Mentoren stomen vrouwen klaar voor raad van bestuur Bel20
Foto: Jobat.be
Van de 235 toegewezen zetels in de raden van bestuur van Bel20-bedrijven, worden er slechts 24 ingenomen door vrouwen. ‘Te weinig’, zegt Guberna, het instituut voor bestuurders. Daarom ontwikkelde het samen met Women on Board een mentorprogramma voor vrouwen.

Slechts 10 procent van de raden van bestuur in de Bel20-bedrijven bestaat uit vrouwen. Sinds 2007 is de aanwezigheid van vrouwen gestegen, maar dat gaat langzaam. Een nieuwe wet van 28 juli 2011 legt quota op voor de aanwezigheid van vrouwen in de raad van bestuur van autonome overheidsbedrijven, beursgenoteerde vennootschappen en de Nationale Loterij.

Beursgenoteerde bedrijven moeten ervoor zorgen dat na een overgangsperiode minstens een derde van hun raad van bestuur bestaat uit ‘leden van het andere geslacht dan de overige bestuurders’. Omdat bestuurders meestal benoemd worden voor maximum zes jaar, wordt dit quotum pas opgelegd vanaf de eerste dag van het zesde boekjaar dat volgt na de bekendmaking van deze wet, wat voor de meeste vennootschappen vanaf 1 januari 2017 zal zijn. Het bedrijf moet in zijn jaarverslag vermelden welke inspanningen het heeft gedaan om dit quotum te bereiken.

>

>

>

>