Duitse professoren: “België heeft economische data mogelijk vervalst om in eurozone te geraken”
Foto: idw-online
Een Duitse econoom die aan de hand van een waarschijnlijkheidsmodel meende dat Griekenland diens financiële gegevens vervalste, zegt dat de kans groot is dat ook België met de boeken geknoeid heeft.

Gernot Brähler, professor aan de universiteit van Ilmenau, vergeleek samen met drie andere academici 156 gegevensreeksen, waaronder investeringen en overheidsuitgaven, van 16 van de 17 eurolanden tussen 1999 en 2009. Het viertal paste daarbij de wet van Benford toe, een wiskundig principe dat aantoont dat in veel getallenverzamelingen uit het normale leven een getal het vaakst met een 1 begint.

De Amerikaanse fysicus Frank Benford toonde aan dat de kans dat zo een getal met een 1 begint, ongeveer 30 procent is. Voor het cijfer 9 is die kans met slechts 4,6 procent het minst waarschijnlijk.

"In valse data klopt de verdeling niet met de wet van Benford", aldus de academici. De score van de Griekse gegevens in de test toonde zo aan dat de data vals is, zeiden de vier in een persbericht. De academici denken dat Griekenland waarschijnlijk tot de eurozone in 2001 kon toetreden dankzij die misleiding, en het land op die manier ook financiële strafmaatregelen kon ontlopen.

Maar ook de Belgische gegevens rammelen volgens de onderzoekers. De Belgische cijfers scoren in hun test slechts 'marginaal beter' dan de Griekse, wat volgens hen een aanwijzing is dat 'de cijfers van dit  land met zijn hoge schuld ook niet overeenstemmen met de werkelijke situatie'.  Het onderzoeksteam beveelt daarom aan dat de Belgische cijfers verder worden onderzocht.

"Het Europese agentschap voor Statistiek Eurostat heeft reeds bewezen dat Griekenland diens economische gegevens gemanipuleerd heeft, dus denken we dat onze bevindingen aantonen dat de Benford-test ook in andere zaken efficiënt kan zijn", klinkt het nog.