Het Vaticaan komt op 24 oktober met een verklaring over de hervorming van het mondiale financiële stelsel en de rol die een internationale toezichthouder daarbij zou kunnen spelen. Dat meldt RKK, de officiële site van de rooms-katholieke Kerk in Nederland, woensdag.

Het document is voorbereid door de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede. Naar verwachting zal het document aansluiten bij de encycliek Caritas in Veritate (Naastenliefde in Waarheid), die paus Benedictus XVI op 29 juni 2009 afkondigde. Daarin hield de paus een pleidooi voor een eerlijker verdeling van de welvaart, een beter toezicht op de internationale financiële markten en een grotere inspraak van de armere landen in de ontwikkeling van de internationale economie.

Sleutelwoord in de encycliek van de paus is solidariteit. Verwacht wordt dat ook in de verklaring van de Pauselijke Raad een beroep gedaan zal worden op internationale solidariteit.