De drie Franstalige partijen die betrokken zijn bij de regeringsonderhandelingen hebben zondag op de Franstalige televisie hun sociaal-economische punten naar voren geschoven waarmee ze een geleidelijke afbouw van het overheidstekort willen realiseren. Aan bod kwam bijvoorbeeld de besparingen op de werking van de federale staat en de deelstaten.

'We verwachten van de formateur een becijferde nota', zei MR-vicepremier en minister van Financiën Didier Reynders op RTL-TVI. Hij wil een duidelijk traject met de doelstellingen voor elk jaar tot het einde van de legislatuur. De Franstalige liberaal pleitte voor het beknotten van de uitgaven van de federale overheid en de deelstaten en een hervorming van de pensioenen.

Reynders is niet gekant tegen nieuwe belastingen 'op dingen schadelijk voor het milieu', waarbij hij benzine en diesel aanhaalde. Een taks op de grote vermogens kan niet door de beugel,  'dat werkt niet'.

Vicepremier en minister van Werk Joëlle Milquet (CDH) verzekerde dat de sanering van de staatsfinanciën 'geen blinde bezuiniging' zal zijn. Het degressief maken van de werkloosheidsuitkeringen sloot ze niet uit. 'Daar kan men over praten.'

'We gaan onze ideeën verdedigen', zei PS-kopstuk en minister van Energie Paul Magnette.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig