Ruim 500 mensen hebben zich zondagnamiddag verzameld op het Sint-Katelijneplein in Brussel naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede.

Het evenement, dat georganiseerd wordt door het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding, vraagt extra aandacht voor armoede bij jongeren en kinderen. Volgens de actievoerders wordt in België meer dan 1 kind op 6 geconfronteerd met armoede in zijn of haar gezin. Ze hebben drie concrete eisen voor de beleidsmakers.

Allereerst moeten volgens het Netwerk de laagste inkomens flink worden opgetrokken. 'Ieder gezin moet kunnen beschikken over een inkomen dat hen in staat stelt waardig te leven', klinkt het. 'Te veel gezinnen worden nu verplicht een groot deel van hun tijd en energie te besteden aan het zoeken naar oplossingen voor hun moeilijke situatie.'

Daarnaast hebben kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen in armoede, vaak moeilijk toegang tot elementaire zaken zoals gezonde voeding, kwalitatieve woningen, gezondheidszorg en onderwijs, aldus het BAPN. 'Bovendien krijgen hun gezinnen naast de financiële moeilijkheden ook te maken met discriminatie en stigmatisering door toenemende controle en groeiende administratieve lasten. Dat maakt het hen nog moeilijker om de weg naar de noodzakelijke diensten te vinden. Dat moet veranderen.'

Tenslotte vraagt het Netwerk maatregelen om de hoge werkloosheid bij jongeren aan te pakken. 'In maart 2011, was 20,7 procent van de Belgische jongeren werkloos. Jongeren hebben bijna 3 keer meer kans dan andere werkzoekenden om werkloos te zijn.'

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig