Di Rupo laat groenen vallen
Foto: belga
Groen! en Ecolo zijn niet meer welkom voor de onderhandelingen over het regeerakkoord. Dat deelde formateur Di Rupo mee in een persbericht na zijn bezoek aan de koning. Di Rupo gaat daarmee in op de uitdrukkelijke wens van Open VLD en CD&V.

Di Rupo stelt dat 'sommige partijen hebben laten weten dat de vermindering van het aantal regeringspartners een noodzakelijke voorwaarde was'. Toch had niemand er volgens Di Rupo problemen mee dat alle Franstalige onderhandelingspartijen deel zouden uitmaken van de regeringscoalitie. ' De overige partijen wilden dus wel met Ecolo regeren, maar niet met Groen!.

Dat zagen de groenen zelf echter niet zitten: 'Ecolo en Groen! van hun kant hebben laten weten dat ze samen wensen te blijven,' zo schrijft de formateur in zijn mededeling.

De PS was een van de voorstanders van een deelname van de groenen aan de regering. Di Rupo wou echter snel beginnen met de regeringsonderhandelingen: 'De formateur is van mening dat de internationale, financiële en sociale omstandigheden de beleidsverantwoordelijken ertoe nopen dringend een regering te vormen. De tijd dringt inderdaad om de sociaal-economische dossiers aan te pakken en een begroting 2012 op te maken.'

'Bijgevolg zullen de volgende partijen het begrotings- en sociaal-economisch hoofdstuk van het regeerakkoord voorbereiden: PS, CD&V, MR, sp-a, Open VLD en cdH', maakte Di Rupo zijn coalitie officieel.

Morgenmiddag komt de formateur opnieuw samen met de 6 partijvoorzitters. Dan zal de werkmethode voor de begrotingsbesprekingen vastgelegd worden.

Rol groenen nog niet uitgespeeld

Di Rupo heeft de groenen nog wel nodig om het institutioneel akkoord te officialiseren. Daarom wil hij een 'Uitvoeringscomité voor de institutionele hervormingen' oprichten met vertegenwoordigers van alle acht partijen, 'Dat comité zal met name belast worden met het omzetten van het akkoord in juridische teksten. Het zal op regelmatige basis samenkomen zodra de nieuwe regering is gevormd', luidt het in het persbericht.

De formateur benadrukt ook dat alle acht partijen 'ook na de werkzaamheden in verband met de begrotingssanering moeten blijven samenwerken om een aantal variabelen in de nieuwe bijzondere financieringswet bij te stellen'.

Di Rupo bedankte de groenen ten slotte 'op persoonlijke titel' voor hun constructieve houding en expertise tijdens de onderhandelingen omtrent de staatshervorming.

Wens OpenVLD ingewilligd

Met het bedanken van de groene partijen, gaat Di Rupo in op de wensen van Open VLD en CD&V. De Vlaamse liberalen lieten eerder al weten niet verder te willen onderhandelen met de groenen erbij. Een regering met acht partijen noemde Open VLD een obesitasregering. Bovendien is er een groot ideologisch verschil tussen Open VLD en Groen!

CD&V steunde Open VLD. Ook CD&V had liever de groenen er niet bij - ook al betekent dit dat een regering met aan Vlaamse zijde enkel Open VLD, SP.A en CD&V, geen meerderheid heeft in Vlaanderen. Een andere optie - regeren zonder Open VLD en met Groen! - was voor CD&V helemaal ondenkbaar.

Aan Franstalige kant bestond er geen veto tegen de groenen. Ook daarom was het voor Di Rupo moeilijk Open VLD en, in mindere mate, CD&V ter wille te zijn.

Opmerkelijk is het wel: nu N-VA en Groen! niet deelnemen aan de coalitie, staan de enige winnaars van de verkiezingen van juni aan de zijlijn.