Minister van Financiën Didier Reynders wacht op een standpunt van de drie gewesten over het voorstel van Vlaams minister-president Kris Peeters voor een 'begeleide vereffening' van de Gemeentelijke Holding. Dat heeft hij woensdag gezegd in de marge van het debat over Dexia in de Kamercommissie Financiën.

Door de problemen met Dexia zit de Holding, een investeringsvehikel van de steden en gemeenten, in de slechte financiële papieren. De gewesten hebben er alle belang bij om de Holding uit het moeras te halen omdat ze borg staan voor de lening die de Holding destijds afsloot voor de redding van Dexia. Bij faillissement van de Holding zouden de gewesten hun waarborg moeten ophoesten.

Reynders vraagt zich af welke piste de gewesten zullen kiezen. Hij wees er tijdens de commissiezitting meermaals op dat de federale regering de aandeelhouders van Dexia op gelijke voet, 'zonder discriminatie', zal behandelen indien er vragen om hulp komen. Reynders zei nog dat de federale overheid als 'ultieme lener' moet optreden als de aandeelhouders in de problemen verkeren.

Brussels gewest zegt 'nee' tegen voorstel Peeters

Vlaanderen overlegt momenteel met de andere gewesten en de federale overheid over de 'geleidelijke vereffening' van de gemeentelijke holding. Het Brusselse gewest is echter resoluut tegen en wijst het plan van de geleidelijke vereffening van de holding van de hand. 

Een antwoord op de vraag wat er nu zal gebeuren met de Gemeentelijke Holding moet komen van de minister van Financiën in de regering van lopende zaken, Didier Reynders. Die wil pas vrijdag antwoorden op die plannen. Eerst wil Reynders dat er overeenstemming is tussen de gewesten en de federale overheid. Die is er dus momenteel niet.

Peeters pleitte in Vlaams parlement voorontmanteling van de Holding

Peeters schetste eerst een beeld van Dexia sinds de eerste redding door de verschillende overheden in 2008, en het ondersteunen van de Gemeentelijke Holding toen die daardoor in de problemen kwam. De Gemeentelijke Holding, waarvan de Belgische gemeenten en provinciebesturen aandeelhouder zijn, is een belangrijke aandeelhouder van de Groep Dexia.

Bestaansreden

'Met de verkoop van Dexia Bank België aan de federale overheid komt een einde aan de bestaansreden van de Gemeentelijke Holding', zei Peeters. Hij waarschuwde er echter voor de Holding hals over kop op te doeken.

'De Gemeentelijke Holding zal op een ordentelijke manier afgewikkeld worden in een soort begeleide vereffening. De Holding zal geen nieuwe activiteiten kunnnen ontwikkelen', aldus Peeters.