Het volledige persbericht van N-VA leest u hieronder:

Een historische kans gemist

Met dit communautair akkoord hebben de Vlaamse partijen een historische kans gemist om dit land financieel en institutioneel grondig op orde te zetten. De tekst van het communautair akkoord bevestigt de informatie die eerder al in de media was gekomen over de verschillende deelakkoorden en bevat dus weinig nieuws. Na een grondige studie ervan is gebleken dat de eerdere analyses van de N-VA van die deelakkoorden overeenstemmen met de globale tekst zoals we die nu ontvangen hebben:

 

  • De nieuwe financieringswet zal Vlaanderen effectief met een zeer zware factuur opzadelen, terwijl de Franstaligen langs verschillende kanalen extra geld krijgen. Uitgaande van realistische groeicijfers betekent dit voor Vlaanderen tegen 2030 een verlies van 2,2 miljard euro.
  • BHV: de Vlamingen in Brussel krijgen nog minder rechten, de Franstaligen in Vlaams-Brabant nog meer voorrechten. Dat er bv. Franstalige magistraten in Vlaanderen komen, vinden wij heel nefast en een totaal verkeerd signaal. De Vlaamse toegevingen worden bovendien gebetonneerd in bijzondere wetten en in de grondwet.
  • De communautaire conflicten in Brussel en de Vlaamse rand worden door deze akkoorden bovendien niet gepacificeerd. Integendeel, ze bevatten reeds de kiemen van toekomstige conflicten.
  • Brussel: wordt niet fundamenteel hervormd en krijgt toch enorm veel geld (600 miljoen euro in 2015, meer dan 1 miljard euro in 2030).
  • Bevoegdheden: het is positief dat de bevoegdheden van de deelstaten op enkele terreinen uitgebreid worden, maar dit is – zoals Jean-Luc Dehaene al eerder toegaf – zeker niet de Copernicaanse omwenteling die de Vlaamse partijen voor ogen hadden. De belangrijkste sociaal-economische hefbomen blijven immers federaal.

Het is bovendien wachten op de precieze wetteksten, want het valt op dat er over nog vele aspecten grote vaagheid bestaat of zelfs openlijke onenigheid (bv. samenvallende verkiezingen). De onderhandelaars hebben elkaar zelfs moeten beloven om de geest van dit akkoord te respecteren.

Een omvattende en gedetailleerde evaluatie van het globale communautair akkoord zullen we over enkele dagen publiek maken via onze website.

Bart De Wever

Voorzitter N-VA

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig