Formateur Elio Di Rupo heeft in een persmoment zijn akkoord voor een zesde staatshervorming wereldkundig gemaakt, geflankeerd door de acht onderhandelaars: 'Zonder twijfel een memorabel akkoord met een historische draagwijdte.'

'Dames en heren, we hebben een akkoord', verklaarde formateur Di Rupo, nadat hij iedereen had bedankt die dag en nacht geholpen heeft bij het akkoord.

'Een globaal institutioneel akkoord om het land vooruit te helpen', ging Di Rupo voort. 'Dat beantwoordt aan de diepe verzuchtingen van veranderingen en aan de wil van stabiliteit. De acht onderhandelaars hebben samengewerkt en een gedenkwaardig akkoord bereikt.'

'Het België van vandaag zal sterk verschillen van het België van gisteren', zegt de formateur. 'Het zwaartepunt verplaatst naar de gewesten en gemeenschappen. De federale overheid wordt compacter en efficiënter. Vlaanderen, Brussel en Wallonië worden autonomer en verantwoordelijker. Ze zullen een efficiënter beleid kunnen voeren, dat beter aansluit bij de eigen realiteit en de behoeftes van de burger.'

'Het probleem van BHV dat het politieke leven sinds vele jaren heeft verzuurd, wordt met dit akkoord definitief uit de wereld geholpen', aldus Di Rupo. 'De gewesten en de  gemeenschappen krijgen rijke en nieuwe bevoegdheden voor een totaal van 17 miljard euro. Aldus zullen zij een efficiënter beleid kunnen voeren dat dat beter aansluit bij de eigen realiteit en de behoeftes van de burger.'

De gewesten worden volgens de formateur zo de motor van de economie en werkgelegenheid en ze zullen ook het gezins- en ouderenbeleid kunnen beheren. 

'De financiering van de gemeenschappen en de gewesten wordt grondig gewijzigd. De autonomie van de gemeenschappen en de gewesten wordt op die manier vier maal groter', volgens Di Rupo. 'De federale staat blijft zo in staat om haar verantwoordelijkheden na te komen, inzake het indijken van de economische crisis.'

'Deze staatshervorming staat voor politieke vernieuwing. Politieke vernieuwing die vertrouwen moet geven aan de burger. De senaat wordt een assemblée van de gewesten en een commissie voor deontologie', liet de formateur horen bij zijn toespraak.

'Het zal afhangen van de moed van de verantwoordelijken om vooruit te gaan. Iedereen van de onderhandelaars heeft veel moed en verantwoordelijkheid aan de dag gelegd om de eigen belangen te overstijgen en dit akkoord te bereiken,' volgens de formateur.

'Met dit akkoord is een eerste, maar fundamentele stap gezet. De burgers in dit land hebben het recht om te winnen bij dit akkoord.' 

'Er is nog heel wat werk, nu moet de begroting 2012 opgemaakt worden. De nodige structurele hervormingen moeten worden doorgevoerd om de toekomst van ons land veilig te stellen. Er moet vooral een nieuwe regering worden gevormd. Er zullen dus veel moeilijke maatregelen genomen moeten worden', aldus de formateur. 

'Ondanks de omvang van de sanering van de begroting moeten die maatregelen sociaal rechtvaardig zijn, ze moeten de werkgelegenheid ten goede komen en ze moeten de burgers helpen hun moeilijkheden te overwinnen.'

De formateur belichtte de agenda voor de volgende dagen. 'Morgen en wellicht nog overmorgen zal ik het contact met de partijvoorzitters voortzetten, in de hoop op de vorming van een regeringscoalitie.' 

Maar ons land moet niet alleen naar de politici kijken, vindt de formateur. Hij lanceerde een oproep: 'Politieke akkoorden zijn onontbeerlijk maar niet voldoende. We moeten denken aan het algemene belang. Bedrijven, werknemers, vakbonden en regeringen, het is samen dat wij zorgen voor een betere toekomst voor de mannen en vrouwen van ons land, en voor onze kinderen, en in het bijzonder voor voor Nette (dochter van Wouter Beke) en voor onze jeugd'.

De verwijzing naar Nette zorgde voor een ontspannen moment.

Om 11.30 uur ontving de formateur de pers in de vertrekken van Kamervoorzitter André Flahaut. Hij gaf 485 dagen na de verkiezingen een korte toelichting bij de definitieve tekst van het akkoord, die meteen ook integraal is vrijgegeven.

Maar met het akkoord is er nog geen regering. Morgen moet de formateur duidelijkheid scheppen met welke partijen hij de regeringsvorming wil aanvatten. Zij moeten cruciale sociaal-economische knopen doorhakken.