België geeft garantie van 54 miljard euro aan Dexia
Foto: BELGA
De Belgische overheid staat garant voor 54 miljard euro aan 'slechte' Dexia-papieren. De Franse overheid levert de borg voor 33 miljard euro, Luxemburg voor bijna 3 miljard. Dat is een van de zaken die de overheden van de drie landen zijn overeengekomen.

Voor de overname van Dexia Bank België zou ons land volgens sommige bronnen om en bij de 4 miljard euro betalen.

De getallen zijn nog niet officieel bekendgemaakt, maar door rechtstreeks betrokkenen wel aan De Standaard bevestigd. Het lijkt erop dat er in totaal voor 90 miljard euro aan borgstelling is verleend door de drie overheden samen. België zou verantwoordelijk zijn voor 60,5 procent van die borg, Frankrijk voor 36,5 en Luxemburg voor 3 procent, meldt de RTBF. Dat levert in absolute aantallen de eerder genoemde bedragen op.

De garanties hebben betrekking op de 'bad bank' van Dexia. Daarin worden alle onderdelen samengevoegd waarvan het niet zeker is of alle uitstaande leningen terugbetaald zullen worden, wat mogelijk tot problemen kan leiden. Als dat gebeurt, bieden de overheden de verzekering dat de schuldeisers toch hun geld krijgen. Die schuldeisers kunnen spaarders zijn, maar ook andere banken.

Leterme zei eerder op de dag in het tv-programma "De Zevende Dag" dat het zijn ambitie is om het bedrag van de Belgische en Franse staatswaarborgen voor de restbank van Dexia op "iets minder dan 100 miljard euro" vast te leggen. België moet daar "minder dan 63%" van voor zijn rekening nemen, zei hij. Die 63% komt overeen met het Belgische aandeelhouderschap in de groep.

Toch lijkt de regering-Leterme geen halszaak te maken van de verdeling van de staatswaarborg. De waarborg levert immers ook geld op. In ruil voor het verlenen van de garanties moet Dexia een jaarlijkse vergoeding betalen aan de overheid. Die vergoeding kan bij de begroting als inkomsten worden aangewend. 

Daartegenover staat dat door het toekennen van garanties de kredietrating van België kan verlagen. Beoordelaar Moody's heeft vrijdag al aangegeven de rating van ons land te willen herbekijken.