Hilde Claes neemt tien maatregelen
Politiecombis aan het politiekantoor in Hasselt. Foto: rr
De burgemeester van Hasselt, Hilde Claes, beseft dat ze een aantal mistoestanden niet hard genoeg heeft aangepakt in het politiekorps van Hasselt. Ze kondigt nu tien maatregelen aan.

Claes heeft vanmorgen het college van burgemeester en schepenen van de stad Hasselt samengeroepen en het politiecollege van de zone Hasselt- Zonhoven-Diepenbeek. Op beide vergaderingen heeft ze een reeks nieuwe maatregelen voorgesteld. Op het politiecollege werden die goedgekeurd.

1. Claes legt klacht neer bij de Anticorruptiecel van de federale gerechtelijke politie. Ze zal daar officieel en met aandrang vragen om alle aantijgingen inzake graaicultuur, verzekeringsfraude, examenbedrog en andere mistoestanden te onderzoeken.

2. In de politiezone Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek wordt een onafhankelijke Ombudsdienst geïnstalleerd.

3. Claes vindt dat ook aan het politiestatuut moet worden gesleuteld. Er bestaan momenteel op federaal wettelijk vlak 62 verschillende soorten vergoedingen en premies voor agenten. Dat is vragen om miserie (lees: politiemannen doen er alles aan om veel premies op te strijken). 

Claes vraagt de minister van Binnenlandse Zaken om snel werk te maken van de hervorming van dit politiestatuut in de strijd tegen de graaicultuur.

4. De zonechef moet tegen eind volgende maand een Actieplan ‘Schoon Schip’ opstellen met onder meer:

• Volledige openheid creëren inzake de vergoedingen en premies om het gemanipuleer en gegraai uit te roeien. In Hasselt bestaan slechts 14 verschillende vergoedingen en premies en toch blijkt dit openingen te laten tot misbruik.

• Een beschermd beleid uitwerken voor klokkenluiders. Daarmee wordt onze politiezone de eerste in Vlaanderen die dit invoert.

5. De Politieraad moet trimestrieel alle uitbetaalde vergoedingen en premies doorlichten. De Politieraad moet al haar bevoegdheden en in het bijzonder haar controle op alle geledingen van de politie, ten volle kunnen uitoefenen.

6.Claes maant alle leden van de parlementaire begeleidingscommissie van het Comité P aan tot de spoedige behandeling van de klachten van de klokkenluiders.

7. Professor Roger Blanpain (KU Leuven) is gevraagd om een onafhankelijke onderzoekscommissie ter bestrijding en ter voorkoming van pesten op het werk voor te zitten. Deze commissie zal in alle onafhankelijkheid en neutraliteit haar werkzaamheden verrichten. Prof. Blanpain zal autonoom deze commissie samenstellen en haar werkwijze bepalen. Deze commissie zal haar conclusies voor het einde van dit jaar overmaken aan de Politieraad. De korpschef krijgt de opdracht om deze te implementeren. In Hasselt zei immers 36 procent van de politiemannen dat ze gepest worden op het werk.

8. De burgemeester heeft zondag de vier klokkenluiders uitgenodigd voor een vertrouwelijk gesprek met Hilde Claes zelf en met korpschef Pirard. Samen met hen wil ze alle mistoestanden bespreken en zoeken naar oplossingen.

9. Om de problematiek te bespreken organiseert Claes ook een vergadering met alle gemeenteraadsleden van de drie gemeenten uit de politiezone Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek.

10. Om de dialoog met de inwoners te verhogen, belooft Claes de bevolking en de media voortdurend te informeren over de voortgang van alle maatregelen en initiatieven. Daarvoor komt er een nieuwe Politiekrant en een nieuwe Politie-informatiewebsite. Het eerste nummer van de Politiekrant ligt begin november in alle brievenbussen van de inwoners van Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek.