Gesprekken bij Dexia verlopen moeizaam
Foto: REUTERS
De raad van bestuur van Dexia verloopt op dit moment erg moeizaam. De ministerraad van 22 uur is uitgesteld, en het lijkt een lange nacht te worden voor alle betrokkenen.

Eerder vandaag bereikten de Belgische, Franse en Luxemburgse overheid ogenschijnlijk vrij snel een akkoord over de redding van Dexia. Dat gebeurde in nauwelijks twee uur tijd. De precieze inhoud van het akkoord tussen de drie regeringen is nog niet bekend, al lekken er steeds meer details uit.

Sindsdien buigt de Raad van bestuur van Dexia zich over het akkoord, maar daar verlopen de gesprekken eens stuk moeizamer, vernam De Standaard in regeringskringen. Momenteel heerst zelfs een zeker pessimisme. De ministers hielden er al rekening mee dat de ministerraad niet tijdig zou kunnen starten. Die start is voor onbepaalde duur uitgesteld.

Binnen de Raad van Bestuur vlotten de gesprekken over dit akkoord echter niet. Het wordt dus nachtwerk voor zowel de Raad van Bestuur als de federale regering. Ook maandag, bij de vorige zitting van de raad van bestuur, verliepen de gesprekken al erg moeizaam.

Bedoeling is dat de ministerraad de Federale Investerings- en Participatiemaatschappij (FIPM) vanavond of vannacht nog formeel de opdracht geeft om Dexia Bank België te kopen. Daarnaast wordt er ook gesproken over de activering van de staatsgarantie voor de coöperatie Arcopar. Arco is één van de referentieaandeelhouders van Dexia groep.

Belgisch-Frans-Luxemburgs akkoord

De onderhandelingen tussen de Franse en Belgische regering over Dexia begonnen vandaag om 12 uur in het Egmontpaleis in Brussel. Even na 14 uur stuurde de regering een mededeling rond waaruit bleek dat er een principeakkoord was. 

'De regeringen van België, Frankrijk en Luxemburg bevestigen, na een vergadering zondagmiddag in Brussel, hun solidariteit bij het zoeken naar een oplossing om de toekomst van Dexia veilig te stellen. Ze geven hun volle steun aan de voorstellen van het management van de bankgroep', aldus die mededeling. 'De voorgestelde oplossing, die ook het resultaat is van diepgaand overleg met alle betrokken partners, zal worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Dexia, die de voorstellen nog moet goedkeuren.'

Meer details werden er niet vrijgegeven. Dat de vergadering slechts twee uren duurde, komt volgens minister van Financiën Didier Reynders omdat er de voorbije dagen en 'misschien zelfs weken' grondige voorbereidingen werden genomen. 

De uitspraak is opvallend, want terwijl er in de media effectief geruchten waren over de oprichting van een aparte Franse bank voor de gemeenten, ontkende Dexia-voorzitter Jean-Luc Dehaene eind september nog dat er een splitsingsscenario op tafel lag. Hij deed dat in een persbericht na een raad van bestuur van de groep.

Gewesten

De uiteindelijke verdeling van lasten en lusten tussen de federale regering en de gewesten zal worden doorgeschoven naar overleg dat de komende dagen en weken moet plaatsvinden. In eerste instantie zal de Belgische staat dus de hele bank overnemen, om vervolgens te kijken hoe de gewesten nog kunnen participeren, bijvoorbeeld door het omzetten van leningen in aandelen.

Aandeelhouders

De premier weigerde vanmiddag opnieuw om de term "nationalisering" te gebruiken. Volgens hem is het de bedoeling om bij de hele operatie waarde voor de aandeelhouders te behouden. Alle aandeelhouders zullen daarbij op gelijke voet behandeld worden, beloofde hij. De Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) verklaarde dit weekend dat ze een gelijke behandeling van grote en kleine aandeelhouders verwachten. Elke regeling die dat niet respecteert, zullen we aanvechten voor de rechtbank, klonk het.

Leterme lijkt ook nog steeds te geloven dat hij de ratingbureaus kan overtuigen om de kredietwaardigheid van ons land niet te verlagen. "We hebben de voorbije maanden heel veel contacten met hen gehad, en we gaan dat opnieuw doen. We moeten het signaal uitsturen dat we de problemen aanpakken zonder dat onze schuldgraad al te hoog oploopt", zei hij.