Akkoord dinsdag voorgesteld
Foto: bdw
De acht partijen en formateur Elio Di Rupo hebben vrijdagnacht rond 1.15 uur de communautaire onderhandelingen afgerond. Maandag volgt nog een allerlaatste lezing van de teksten die de ploeg van Di Rupo dit weekend zal coördineren. Dinsdag om 11.30 uur zal de formateur in de Kamer het institutioneel akkoord officieel voorstellen.

De onderhandelaars legden vrijdag de laatste loodjes van het akkoord. Uiteindelijk raakten ze het ook eens over samenvallende verkiezingen en de bevoegdheid over de wegcode en de civiele bescherming. Een tweede lezing van alle akkoorden die de voorbije weken werden afgesloten, duurde ook nog vrij lang.


De medewerkers van de formateur gaan dit weekend nog een laatste hand leggen aan de teksten. De onderhandelaars zullen die gecoördineerde teksten maandagnamiddag nog een laatste keer uitpluizen. Dinsdag om 11.30 uur stelt Di Rupo het communautaire akkoord dan voor aan de pers en worden de teksten vrijgegeven.

Samenvallende verkiezingen

De Vlaamse christendemocraten waren niet te vinden voor samenvallende gewestelijke, federale en Europese verkiezingen, maar alternatieve voorstellen, zoals het ‘groeperen' van de verschillende verkiezingen in een ‘gelijke periode' haalden CD&V over de streep. Dat moet het voeren van verschillende verkiezingscampagnes en -profilering mogelijk maken. Als basis geldt in ieder geval een vijf jaar durend legislatuurparlement.

Om dat te realiseren, wordt de legislatuur van de federale regering vanaf 2014 (wanneer er naast de federale ook Europese en regionale verkiezingen gepland zijn) opgetrokken van 4 naar 5 jaar. De gewestelijke en Europese legislatuur was al 5 jaar.

Als de federale regering zou vallen, kunnen er nieuwe verkiezingen komen, maar de regering die daarna gevormd wordt zou alleen de resterende tijd van de oorspronkelijke 5 jaar volmaken. 

De aanpassing van de federale legislatuur van vijf jaar moet na 2014 ook nog eens bevestigd worden door een tweederdemeerderheid in het parlement.

Volgens de VRT zouden gewesten en gemeenschappen bovendien hun verkiezingsdatum kunnen wijzigen - door ze bijvoorbeeld een week te vervroegen - met een tweederdemeerderheid in het betrokken parlement.

Het laten ‘samenvallen' van de federale en regionale verkiezingen was het laatste onderdeel van het hoofdstuk ‘politieke vernieuwing' op de onderhandelingsagenda. Donderdagavond werden wel al akkoorden gesloten over andere hervormingen, zoals de invoering van een ‘parlementair examen' voor nieuwe ministers (zie hiernaast).

Brandweer

Ook de laatste communautaire dossiers werden beslecht. Er komt geen regionalisering van de civiele veiligheid (brandweer en civiele bescherming) en evenmin van het verkeersreglement. De gewesten mogen wel snelheidsboetes innen op hun eigen wegen.

Nu formateur Di Rupo eindelijk geland is met de communautaire dossiers kan er volgende week verder gewerkt worden van de budgettaire en sociaal-economische thema's.