Uit de peiling van De Standaard en de VRT blijken soms rare dingen. Zo doen de liberalen het tegenwoordig erg goed bij vrouwelijke kiezers en Groen! bij mannelijke. Dat is ooit anders geweest.

 N-VA: 

Volgens deze peiling zou N-VA vooral nieuwe kiezers aantrekken bij LDD en Vlaams Belang. 32 procent van de kiezers die in juni 2010 nog LDD stemden, zou nu voor N-VA kiezen. 21 procent van de kiezers van Vlaams Belang geeft in de peiling aan naar N-VA over te stappen als er nu verkiezingen zouden zijn.

Ook Open VLD en CD&V verliezen aan de partij van De Wever. CD&V zou 15 procent van zijn stemmen bij de federale verkiezingen kwijtspelen aan N-VA. Bij Open VLD gaat het om 18 procent.

Het zijn vooral mannen die N-VA stemmen. Ook in Antwerpen scoort de partij beter dan gemiddeld. Bij de vrouwen en in West-Vlaanderen doet de partij het dan weer minder goed dan gemiddeld.

CD&V: 

Volgens de peiling wint CD&V wat nieuwe stemmen bij mensen die in juni 2010 nog N-VA stemden. 7 procent van de N-VA kiezers stapt nu over naar CD&V. Van de kleinere groep Groen!-kiezers is dat 9 procent. LDD verliest ook aan CD&V. 19 procent van de LDD-kiezers in juni 2010 zou nu CD&V stemmen.

Uit een doorlichting van de CD&V-kiezers blijkt dat de partij opvallend goed scoort bij 55-plussers en dus ook bij gepensioneerden. Bij arbeiders en werklozen doet de partij het niet goed.

In West-Vlaanderen staat de partij opvallend sterk.

SP.A

Volgens de peiling wint SP.A wat nieuwe stemmen bij Open VLD. 6 procent van de kiezers van Open VLD in 2010 zou nu voor de SP.A kiezen. 

De partij staat vooral sterk bij jongeren (18-34 jaar) en bij werklozen. Niet bij gepensioneerden. De partij doet het goed in de steden en helemaal niet goed in kleine gemeenten.

Open VLD

Volgens de peiling wint Open VLD stemmen bij Vlaams Belang. 5 procent van de Belang-kiezers uit 2010 zoun nu voor de liberalen stemmen. Van de N-VA kiezers uit 2010 zou 2 procent voor Open VLD stemmen. Van de kleinere groep LDD-kiezers pikt Open VLD 7 procent in.

De partij zou opvallend veel vrouwelijke kiezers overtuigen en opvallend minder mannen. Dat is ooit anders geweest. Bij de lagere middenklasse doet Open VLD het niet goed. Bij West-Vlamingen al evenmin. De partij doet het nog steeds erg goed in Oost-Vlaanderen.

Groen!

Terwijl Groen! nauwelijks kiezers verliest aan de SP.A, verliest de SP.A wel wat aan de partij van Wouter Van Besien. Volgens deze peiling zou 11 procent van de SP.A-kiezers uit 2010 nu overstappen naar Groen!

Mannen stemmen meer dan gemiddeld Groen! Vrouwen minder dan gemiddeld. 55-plussers voelen zich ook minder aangesproken door de partij. Grote gezinnen dan weer wel. Ook bij alleenstaanden is Groen! opvallend genoeg populair.

De hoogste sociale klassen stemmen Groen!, de lagere middenklasse en de lagere klassen niet.

Vlaams Belang

De partij staat sterk bij mensen met een lager diploma, niet bij universitairen of hooggeschoolden. Bij gezinnen die bestaan uit vier of meer leden doet de partij het evenmin goed. Arbeiders en de lagere sociale klassen stemmen Vlaams Belang. De hoogste sociale klassen niet.

 

 

 

 

 

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig