'Claes heeft situatie fout ingeschat'
Foto: rr
Gert Cockx, nationaal voorzitter van de politievakbond NSPV, was vanmorgen op Radio 1 scherp voor de Hasseltse burgemeester Hilde Claes (SP.A). 'Claes heeft het conflict binnen de Hasseltse politietop fout ingeschat en onvoldoende ingegrepen.' klonk het tijdens 'De Ochtend'

Cockx was naar eigen zeggen niet verrast door de wantoestanden in de politiezone Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek die gisteren werden blootgelegd in Panorama. "Wij zijn zelf twee keer tussengekomen op het terrein om een oplossing te zoeken, maar dat is helaas niet gelukt, " aldus de vakbondsman.

Cockx wil wel nuanceren dat het conflict zich aan de top afspeelde. "Er wordt nu een beeld geschetst alsof alle Hasseltse agenten graaiers zijn, maar meer dan 90% van de politiemensen zijn integer en doen wel hun job goed.

Cockx bevestigt dat men de 4 klokkenluiders aan de kant wilde schuiven met een nieuw organigram. "De bedoeling was om naar een efficiëntere politiestructuur te gaan, maar we moesten al snel vaststellen dat men van de reorganisatie gebruikt maakte om het administratieve personeel onder voogdij te plaatsen van een aantal officieren", vertelt Cockx.

Volgens Cockx was ook de toenmalige burgemeester Herman Reynders (SP.A) zich bewust van de problemen in zijn korps en waakte die er zorgvuldig over dat een en ander niet zou escaleren. "Toen Reynders plots gouverneur werd en Hilde Claes in haar plaats kwam, liep het helemaal fout bij de Hasseltse politie. Claes haar frank is veel te laat gevallen. "

Cockx betwijfelt of Claes bewust de zaken fout heeft ingeschat en onvoldoende heeft ingegrepen. "Ik denk eerder dat ze slecht omringd was of slecht advies heeft gekregen in haar beginperiode. Ze heeft ook niet echt de kans gekregen zich in te werken in het dossier," aldus Cockx, die eraan toevoegt dat het Hasseltse politiekorps sinds de komst van een nieuwe korpschef weer op de goede weg is.