De Europese Commissie heeft donderdag haar plannen voorgesteld omtrent het cohesiebeleid tussen 2014 en 2020. Opvallendste nieuwigheid is dat de Commissie de financiële steun aan landen en regio’s kan opschorten als die bepaalde vooropgestelde economische en fiscale doelstellingen niet halen. Het Europese parlement reageert ongerust.

Met het cohesiebeleid wil de Europese Unie de achtergestelde landen en regio’s op haar grondgebied extra ondersteunen. In ons land krijgt de provincie Henegouwen traditioneel de meeste middelen. Naar de financieringsinstrumenten achter het cohesiebeleid gaat in de periode 2007-2013 zowat 347 miljard euro uit de Europese begroting.

Donderdag stelde de Commissie het beleid voor de periode 2014-2020 voor. Op basis van het ontwerp van Europese meerjarenbegroting waarover momenteel onderhandeld wordt, zou de financiering stijgen naar 376 miljard. Maar dat bedrag kan dus nog wijzigen naargelang de uitkomst van de begrotingsgesprekken.

Inhoudelijk wil de Commissie met het nieuwe cohesiebeleid economische groei en werkgelegenheid meer gaan stimuleren. Een ander voorstel is dat minstens 20 procent van de uitgaven van het Europees Sociaal Fonds (een van de instrumenten achter het cohesiebeleid) naar sociale projecten moet gaan.

Gemengde gevoelens in het Europese Parlement

In het Europese Parlement worden die ideeën op tevredenheid onthaald. ‘De Commissie doet grote stappen voorwaarts om Europeanen aan werk te helpen’, zegt Elisabeth Morin-Chantier, die rapporteur is in de parlementscommissie werkgelegenheid.

Minder tevreden is ze over het voornemen om financiering op te schorten als onvoldoende herstelmaatregelen genomen worden in tijden van crisis. ‘Het kan niet dat landen die al in moeilijkheden verkeren een dubbele straf opgelegd zouden krijgen’, zegt Morin-Chartier, die zetelt in de EVP-fractie.

De wetsvoorstellen van de Commissie gaan nu naar het parlement en de lidstaten. Eind 2012 moeten ze er een vergelijk over vinden.