Drie Aarschotse oppositiepartijen eisen het ontslag van schepen Els Vinckx (CD&V). Zij werd samen met ex-schepen en partijgenoot Herman Pelgrims recent door het hof van beroep schuldig bevonden aan onregelmatigheden bij aanbestedingen. Vinckx kreeg opschorting van straf omdat ze op de hoogte was van de frauduleuze wijze waarop Aarschot in 2000 het afvalbeheerscontract toewees aan Sita, maar hierover de gemeenteraad niet inlichtte.

Volgens de lokale afdelingen van LDD, Vlaams Belang en Gemeentebelangen moet Vinckx onvoorwaardelijk en zonder afscheidspremie opstappen 'omdat haar schuld nog maar eens werd bevestigd'. De partijen wijzen hierbij op het feit dat toenmalig CD&V-partijvoorzitter Jo Vandeurzen destijds stelde dat de schepenen moesten opstappen als ze in beroep veroordeeld zouden worden.

De drie oppositiepartijen hebben de eis tot ontslag geagendeerd op de volgende gemeenteraad op 10 oktober en vragen ook dat Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois de procedure opstarten voor het opleggen van tuchtmaatregelen. Het lokale bestuur van de CD&V besliste zoals bekend vorige week dat Vinckx ondanks haar veroordeling toch kan aanblijven.

De affaire gaat terug tot 2000 toen het stadsbestuur het afvalbeheerscontract toewees aan Sita. Na een anonieme klacht onderzocht het gerecht de hele stedelijke administratie en vond daar nog andere onregelmatigheden. In 2006 werden in eerste aanleg totaal 22 personen voor de rechter gedaagd. Naast burgemeester Willy Schellens (SP.A) ging het om drie CD&V-schepenen, vijf stadsambtenaren, vier werknemers van Sita en diverse lokale aannemers.

Schellens werd veroordeeld tot 12 maanden met uitstel wegens omkoping en omdat hij bij deze aanbesteding Sita een frauduleus voordeel gaf ten opzichte van de concurrenten.