Gewesten vechten voor drie aparte Dexia’s
Naarmate de tijd vordert, komen steeds meer alternatieve scenario’s voor de redding van Dexia naar boven.
Een nieuw reddingsplan, waarbij het aandeel Dexia zou gesplitst worden in drie, werd vanochtend op het kernkabinet op weinig enthousiasme onthaald.

Naarmate de tijd vordert, komen steeds meer alternatieve scenario’s voor de redding van Dexia naar boven. Zo werd vandaag duidelijk dat het alternatieve plan voor een aparte beursnotering van Dexia Bank België, gisterennacht nog werd aangepast.

Een task force opgericht door de private Dexia-aandeelhouders Arco en de Gemeentelijke Holding en de drie gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) legde een plan op de tafel om elke aandeel van Dexia om te zetten in drie aandelen: één van de nieuwe Franse bank DMA (Dexia Municipal Agency), één van de ‘bad bank’ of restbank van Dexia en één van Dexia Bank België.

Daarna zou eenieder kunnen overgaan tot de ruil van aandelen: de Fransen zouden hun aandelen in Dexia Bank België kunnen ruilen voor die van ‘hun’ DMA enzovoort en omgekeerd. Wat in de praktijk zou betekenen dat de Fransen en de Belgen bijna helemaal uit elkaar gaan. Enkel de bad bank blijft dan in gezamenlijk Frans-Belgische beheer.

Een nationalisatie en een verkoop wordt dan ook vermeden. En niemand moet nieuw geld op de tafel leggen.

Daarmee stonden de Belgische aandeelhouders eindelijk op één lijn en hadden ze ook een concreet voorstel. Nog verrassender: de drie gewesten trokken aan één zeel hierover (Peeters, CD&V, Demotte PS, Picqué, PS).

Op het kernkabinet van vanochtend was er echter weinig enthousiasme voor het plan. Achteraf werd gezegd: Te complex en te moeilijk om uit te leggen aan de financiële markten. De markten willen nu een simpele oplossing’, klonk het in de wandelgangen.

De Federale regering is eerder voorstander van een snelle verkoop of tijdelijke nationalisatie van Dexia België. En zij is het die - weliswaar ‘in samenspraak met de gewesten’ - de onderhandelingen met de Franse voert. Achter de schermen wordt nog nijdig heen en weer gekeken. De gewesten en de private Dexia-aandeelhouders blijven voor het plan vechten dat verdedigd zou moeten worden door de federale onderhandelaars, maar die zeggen dat ze er niet in geloven.

Dumpingprijzen

Arco, de referentie-aandeelhouder die de christelijke zuil vertegenwoordigt, heeft zich vandaag uitgesproken tegen een geforceerde verkoop van goede activiteiten tegen dumpingprijzen aan buitenlandse partijen. "De problemen van de Dexia groep zijn immers liquiditeitsproblemen, veroorzaakt door de crisis in de eurozone. Dexia groep heeft een sterke solvabiliteit", beklemtoont de aandeelhouder.

Arco wijst er ook op dat zelfs de Legacy-portefeuille, die in principe in de beursgenoteerde restbank met staatswaarborgen zal terechtkomen, van een hoge kwaliteit is. "De potentiële verliezen hierop zullen verspreid in de tijd draagbaar blijven", klinkt het.

Arco verwacht van de federale overheid en van de gewesten dat ze alles doen om de toekomst van Dexia Bank veilig te stellen in een Belgische context. "Dit in het belang van alle publieke en private klanten en van het personeel". Over het scenario van een mogelijke nationalisering spreekt Arco zich niet openlijk uit. Arco wijst erop dat heel wat van zijn 700.000 coöperatieve vennoten ook klant zijn bij Dexia Bank.