De Vlaamse Zorginspectie gaat ziekenhuizen frequenter en meer gericht controleren. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) bekendgemaakt. De ziekenhuizen worden nu om de 5 jaar geïnspecteerd, wat een grote belasting met zich meebrengt voor het personeel.

Vandeurzen wil het overheidstoezicht op de ziekenhuizen grondig hervormen. De globale vijfjaarlijkse inspectie wordt vervangen door frequentere en meer gerichte inspecties. TIjdens die controles zal de Zorginspectie afzonderlijke elementen van de werking van het ziekenhuis onderzoeken.

De Zorginspectie wil ook op een meer 'gedifferentieerde' manier inspecties uitvoeren. 'In ziekenhuizen waar verbetering mogelijk is of waar het risico op onverantwoorde zorg het grootst is, zal de Zorginspectie gerichter inspecteren', aldus Vandeurzen.

Ziekenhuizen zullen voortaan ook een erkenning voor onbepaalde duur kunnen krijgen. 'Op die manier wordt tijd vrijgemaakt die de overheid en de sector nu besteden aan de administratieve erkenningscyclus', legt Vandeurzen uit. 'Tijd die beter kan besteed worden aan nieuwe vormen van kwaliteitsborging.'. Als er echter aanwijzingen zijn van 'problematische situaties', blijven de erkenningen wel maar voor bepaalde duur gelden.