Om het geplande begrotingstekort dit jaar te halen, zijn belangrijke extra besparingsmaatregelen nodig. Dat stelt de Portugese centrale bank donderdag in een nieuw economisch bulletin.

De Portugese regering wil het begrotingstekort dit jaar terugbrengen tot 5,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp), tegen een tekort van 9,8 procent in 2010.

 
Vorige week bleek echter dat het begrotingstekort eind juni nog op 8,3 procent van het bbp stond. Bovendien werden de tekorten van de voorbije jaren opwaarts bijgesteld nadat er niet-gerapporteerde schulden van de autonome regio Madeira ontdekt waren.
 
Door de herziening van de cijfers is het beginpunt van de saneringsoperatie opgeschoven, stelt de Banco de Portugal vast. ‘Het vooropgestelde begrotingstekort voor 2011 kan alleen gehaald worden met belangrijke bijkomende maatregelen. Deze maatregelen kunnen van tijdelijke aard zijn, maar dan zal de begroting voor 2012 een aanzienlijk aantal structurele maatregelen vereisen.’
 
Net als de regering verwacht de centrale bank dat de Portugese economie dit jaar met net geen 2 procent zal krimpen. In 2012 zou de krimp wel groter zijn dan 2 procent.