Het Internationaal Olympisch Comité 'respecteert de uitspraak van het TAS voor honderd procent en zal zich ernaar schikken'. Dat laat het IOC donderdag weten in een reactie op de beslissing van het Internationaal Sporttribunaal.

Het TAS gaf donderdag het IOC ongelijk en oordeelde dat sporters die betrapt zijn op doping en daarvoor een schorsing van meer dan zes maanden kregen, wel mogen deelnemen aan de eerstvolgende Olympische Spelen na afloop van die schorsing.

Het IOC is wel ontgoocheld over de uitkomst van de zaak en herinnert eraan dat het doping niet tolereert en de valsspelers eruit wil halen. Het Comité is ook verrast omdat het, voor het de bewuste ’regel 45’ aannam, daarover positief advies had gekregen van het TAS.

De drie rechters van het TAS-panel oordeelden dat de regel ongeldig is en niet opgelegd kan worden. Maar het IOC kan wel voorstellen om een amendement toe te voegen aan de wereldantidopingcode, waardoor de regel wel geldig zou zijn, zo schrijft het trio in het besluit. Dan zou het verbod op deelname aan de Spelen in één sanctie kunnen worden gegoten, dus inbegrepen bij een dopingschorsing van meer dan zes maanden. Het amendement moet dan wel de goedkeuring krijgen van alle ondertekenaars van de wereldantidopingcode.

'Wanneer de wereldantidopingcode zal worden herzien, zullen strengere sancties waaronder die regel ernstig overwogen worden', laat het IOC alvast weten.