CD&V’er Michel Doomst vindt dat N-VA de jongste tijd wel erg dicht bij het discours van Vlaams Belang begint aan te leunen. Uit hun reacties op de communautaire deelakkoorden besluit het voormalige Kamerlid dat de Vlaams-nationalisten volledig in de oppositierol duiken. Daarbij worden zelfs "de ’eigen volk eerst’-termen niet geschuwd", betreurt Doomst op zijn blog.

"N-VA mag het onderscheid met Vlaams Belang niet laten vallen", vindt de Gooikse burgemeester. Dat verschil lijkt volgens hem stilaan te verwateren. Zo verwijst hij onder meer naar het "etnisch wantrouwen" waar N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts gewag van maakte.

Maar ook voorzitter Bart De Wever bezondigt zich volgens Doomst aan een discours dat "de andere helft van het land als een vreemd gegeven" beschouwt. "De tweetalige gedetacheerde magistraten die onder het gezag van een Vlaamse procureur in onze streek zullen werken, worden vergeleken met ’Turkse magistraten die naar Gent of Marokkaanse die naar Borgerhout worden gestuurd’", aldus de CD&V’er.

Nochtans heeft de N-VA eigenlijk weinig reden tot klagen, oordeelt Doomst. "Deze splitsing van BHV hadden we nooit kunnen verhopen. Noch naar de kiesomschrijving, noch naar het gerechtelijk arrondissement", geeft de voormalige BHV-hardliner toe.

Was de N-VA niet aan de kant gaan staan, "zouden we ongetwijfeld ’kartellig’ tot dezelfde oplossingen gekomen zijn", vermoedt Doomst nog. "Heel wat elementen van de huidige voorstellen zaten immers in de fardes van De Wever."

Eerder uitte ook MR-voorzitter Charles Michel zijn ongenoegen al over de uitspraken van De Wever. Die waren volgens hem "racistisch".