Burgemeester Marc Van Asch (CD&V) van Vilvoorde distantieert zich in een mededeling van de verklaringen die OCMW-voorzitter Hans Bonte (sp.a) woensdag aflegde. Bonte verdedigde het feit dat het OCMW daags voordien 1 miljoen euro weghaalde bij het noodlijdende Dexia. "Dit is een persoonlijk initiatief van de OCMW-voorzitter waarvoor hij niet gemandateerd is", aldus Van Asch.

Hans Bonte wees er woensdag op dat hij hiermee elk financieel risico wou vermijden en derhalve "als een goede huisvader handelde".

"Op een moment dat alle regeringen in dit land een oplossing hebben gezocht en zich garant stellen voor Dexia kunnen deze verklaringen enkel leiden tot nutteloze paniekzaaierij", reageert Van Asch. "De houding van Bonte is dan ook onverantwoord, onbegrijpelijk en enkel ingegeven door een ongezonde profileringsdrang. De kritiek van de VVSG en diverse regeringsleiders is terecht."

Over het feit dat ook de stad Vilvoorde gisteren 1 miljoen euro weghaalde van haar Dexia-rekening en dit geld bij Fortis belegde stelt Van Asch dat dit een initiatief was van de ontvanger "die persoonlijk bevoegd en verantwoordelijk is voor het portefeuillebeheer en aan wie de politiek geen opdrachten te geven heeft".

"Alle ontvangers doen aan evenwichtig spreidingsbeheer om de risico’s te beperken en in te spelen op opportuniteiten. Dit heeft niets te maken met het onttrekken van financiële middelen bij huisbankier Dexia. Morgen gaat er opnieuw 2 miljoen euro naar de Dexia-rekening", aldus Van Asch, die tevens ten stelligste ontkent "dat de stad haar vertrouwen in Dexiavoorzitter Jean-Luc Dehaene heeft opgezegd".