De stad Leuven laat stabiliteitswerken uitvoeren aan de middeleeuwse Sint-Jacobskerk die sinds zijn bouw langzaam wegzakt in de moerassige ondergrond. De kosten worden geraamd op 2 miljoen euro. Vanaf het ogenblik dat de stad zekerheid heeft over de toekenning van de Vlaamse subsidies (80 procent) kunnen de werken starten.

De Sint-Jacobskerk werd vanaf het begin van de dertiende eeuw in verschillende fasen gebouwd. Omwille van het klokje aan de buitenkant van de toren is het een van de zeven Leuvense 'wereldwonderen'.

De vervallen kerk is al sinds 1963 gesloten voor erediensten. Leuven en de kerkfabriek tekenden in 2003 een erfpachtovereenkomst voor 27 jaar met het oog op restauratie die gepland is voor na de stabiliteitswerken. De kerk werd ook 'gedesaffecteerd', wat een niet-kerkelijke bestemming mogelijk maakt. Over de bestemming is nog niets beslist.

Drie werken

Uit het onderzoek is gebleken dat de kerk gestabiliseerd kan worden door het uitvoeren van drie werken. Onder de zuilen van het middenschip, viering en de toren zullen tot op een diepte van 13 meter micropalen worden geboord. Die ingreep zal ervoor zorgen dat de kerk voor het eerst gefundeerd zal zijn op draagkrachtige grond. Daarnaast worden ook de gewelven van de zijbeuken en de luchtbogen aan de buitenzijde, die in het verleden werden verwijderd, teruggeplaatst. 'De stabiliseringswerken laten alle opties voor een nieuwe bestemming van de kerk open', aldus schepen Dirk Vansina (CD&V).