Tijd dringt voor Dexia
Foto: if
Het pokerspel rond Dexia gaat volop verder, maar de klokt tikt steeds luider. Bronnen bij het dossier geven aan dat een snelle oplossing nodig is. En dan komt het spoor van de volledige nationalisering van de bank in het vizier. Ook in Frankrijk wordt steeds duidelijker welke kant het dossier uit gaat.

Verschillende media melden vanmiddag dat een nationalisering van Dexia Bank België waarschijnlijk is. Maar officiële bevestiging van dit of andere scenario's is er nog niet. Integendeel: Dexia verstuurde vanmiddag een mededeling waarin de groep zegt dat ze "niet in kennis werd gesteld van een beslissing of van een ontwerp van beslissing over de scenario's omtrent de evolutie van de Groep". Met andere woorden: er is nog niets beslist.

Toch wordt de nationalisering - het scenario dat we in 2008 ook bij Fortis zagen - waarschijnlijker naarmate de tijd verstrijkt. Het vertrouwen in Dexia in binnen- en buitenland wordt immers steeds wankeler, en dat kan de werking van de bank hypothekeren. Een snelle oplossing dringt zich dus op. 

De Belgische federale overheid lijkt daarom het spoor van een snelle nationalisering van Dexia Bank te verkiezen. Premier Yves Leterme heeft het "voordeel" van de ervaring uit 2008: hij weet intussen hoe je zo'n operatie moet aanpakken.  

De gemeentelijke aandeelhouders en de Gewesten hadden liever een georganiseerde opsplitsing van de groep zien, mogelijk met een beursnotering voor Dexia Bank. Maar dat scenario wordt minder waarschijnlijk naarmate de tijd verstrijkt.

Dexia houdt nu zaterdag een raad van bestuur. Daar zouden de beslissingen moeten bekrachtigd worden die vandaag of morgen genomen worden.  

De beurskoers van Dexia geeft de urgentie goed aan. Het aandeel kelderde vanmiddag met 17%. Kort na 16 uur werd de notering van het aandeel zelfs helemaal geschorst. Na beurstijd kwam het bericht dat de beurskoeers tot maandagmorgen geschorst blijft. 


Fransen

De verdeeldheid van de Belgen is een slechte zaak voor de onderhandelingen met de Franse regering over de verdeling van de lasten in het Dexia-dossier. De regering heeft minister van Financiën Didier Reynders vanochtend het mandaat gegeven om vandaag die onderhandelingen te starten, samen met de experts en in overleg met de gewesten.

Verwacht wordt dat beide landen mogelijk al tegen morgen (vrijdag ) een akkoord bereiken, dat dan op zaterdag kan goedgekeurd worden door de raad van bestuur. In elk geval wil men proberen om nog dit weekend te landen. Indien beide landen niet tot een akkoord komen, zal die raad van bestuur misschien via een stemming de knoop moeten doorhakken, zegt een insider.

De afsplitsing van een Franse entiteit bij Dexia krijgt stilaan vorm. Donderdag vond een bijzondere raad van bestuur plaats bij La Poste in Frankrijk en de vakbond SUD PTT kwam na afloop met een persbericht waarin de contouren van de nieuwe instelling werden geschetst.

De nieuwe instelling zou worden opgericht uit de as van DEXMA (Dexia Municipal Agency), met ongeveer 1.000 personeelsleden. De instelling zou voor 65 procent in handen komen van de Franse Banque Postale (een dochter van La Poste) en voor 35 pct in handen van La Caisse des Depots (CDC, de financiële arm van de Franse overheid).

Garantie

Een belangrijk onderwerp in de onderhandeling is de omvang van de staatsgarantie voor de "Bad bank" of restbank, en de verdeling daarvan tussen beide landen. De staatsgarantie zou weliswaar omvangrijk zijn, maar waarschijnlijk kleiner dan hetgeen in 2008 werd toegekend. Toen is voorzien in een garantie van 150 miljard euro, waarvan 90 miljard ten laste van België.

Leterme heeft vanochtend in een interview met de Franse radiozender RTL herhaald dat hij van de Fransen een "eerlijke" verdeling van de lasten verwacht in het Dexia-dossier. Over de gevolgde pistes en het Belgische standpunt in de onderhandelingen met de Franse regering loste Leterme niets. Maar hij zei wel dat de verdeling van de inspanningen een "gevoelig en cruciaal" punt is en dat hij een "eerlijke" verdeling van de lasten verwacht. De interviewer verklaarde in zijn vraagstelling overigens dat het "algemeen bekend is, zowel in België als in Frankrijk, dat de problemen bij Dexia aan Franse kant ontstaan zijn."

Luxemburg

Over de verkoop van andere Dexia-activa wordt intussen volop onderhandeld.  Dexia heeft al een investeerder gevonden voor de Luxemburgse dochter, de Banque Internationale à Luxembourg (BIL). De Luxemburgse staat zou in de bank een minderheidsbelang nemen. De overnemer zou volgens De Tijd en L'Echo het staatsinvesteringsfonds van Qatar zijn, als overnameprijs circuleert een bedrag van 900 miljoen euro. In Luxemburg wordt ook een overname door lokale spelers, zoals de holding Luxempart, of door een andere bank niet uitgesloten.

Nog volgens De Tijd zijn er ook rond de Canadese joint venture RBC Dexia Investor Services al discussies aan de gang. Royal Bank of Canada (RBC) en Dexia bezitten elk 50 procent van de wereldspeler voor het effectenbeheer voor fondsen. RBC beschikt over een voorkooprecht op de aandelen van Dexia. 

Voor Dexia Asset Management (Dexia AM) zou er eveneens 'heel veel interesse' zijn. Namen van geïnteresseerde partijen zijn voorlopig niet bekend. Volgens de zakenkrant polste de private-equitygroep CVC de jongste maanden naar de mogelijkheid om de vermogensbeheerder over te nemen, maar het kwam niet verder dan informele contacten. Dat dossier is gecompliceerd, omdat Dexia Asset Management zowel in de handen van Dexia Bank België (50%) als van Dexia BIL (50%) zit.