Stefaan De Clerck: 'Eindelijk eigen parket voor Halle-Vilvoorde'
Stefaan De Clerck (CD&V).belga Foto: © BRUNO FAHY
Justitieminister Stefaan De Clerck is blij met het BHV-akkoord. 'Er kan eindelijk een nieuwe wind in Brussel waaien. En er komt eindelijk een eigen parket in Halle-Vilvoorde.'

De Clerck ziet grote voordelen in de splitsing van het gerechtelijk arrondissement. 'Zo'n splitsing kan de werking en èn de snelheid van justitie verbeteren.'

Groot voordeel van de splitsing is dat de procureur in Halle-Vilvoorde nu zelf
een beleid kan uitstippelen, zegt het CD&V-kopstuk op Radio 1. 'Dankzij de hervorming kan hij een veiligheidsbeleid hard maken.'

De toewijzing van Franstalige magistraten aan Halle-Vilvoorde hoeft daarbij geen belemmering te zijn, vindt De Clerck. 'Die Franstalige magistraten worden gedetacheerd, maar komen onder leiding te staan van Nederlandstalige procureurs die het beleid bepalen.'

De Clerck noemt die toegeving dan ook 'zeer pragmatisch maar efficiënt'.

Wat Brussel betreft, wijst hij erop dat de Nederlandstalige en Franstalige Balie reeds lang gesplitst zijn en goed samenwerken. Stefaan De Clerck kan zich ook vinden in het feit dat voortaan één derde in plaats van twee derde van de zittende magistraten tweetalig moeten zijn.

In de praktijk gold die twee derde vandaag al niet meer door het inschakelen van toegevoegde rechters waarvoor de tweetaligheidsvereiste niet geldt, stelt de Justitieminister nog.