De groenen willen zich duidelijk niet zomaar aan de kant laten schuiven bij de regeringsvorming. Terwijl Groen!-voorzitter Wouter Van Besien in De Zevende Dag zei dat zijn partij deel wil uitmaken van de toekomstige regering, weerklonk een gelijkaardige boodschap in de RTBF-studio’s uit de mond van Ecolo-kopstuk Olivier Deleuze.

Formateur Elio Di Rupo moet eerstdaags beslissen over de samenstelling van zijn coalitie. Het wordt vooral de vraag of de groenen, die het communautaire luik mee hebben onderhandeld, ook mee zullen onderhandelen over de rest van het regeerprogramma en of ze deel zullen uitmaken van de regering-Di Rupo I die in de steigers staat.

Groen!-voorzitter Van Besien herhaalde zondag dat zijn partij graag in de regering wil zitten. Ook Ecolo is niet van plan om zelf aan de kant te gaan staan. "Wij willen deel blijven uitmaken van deze ploeg om onze stellingen te verdedigen", aldus Deleuze. Volgens Deleuze is de groene familie bereid tot compromissen op het socio-economische vlak, net zoals het compromissen heeft gesloten op het communautaire vlak.

Van Open Vld is geweten dat zij liever zou voortdoen zonder de groenen. Gwendolyn Rutten benadrukte bij de RTBF dat het moeilijk wordt om de geplande pensioenhervormingen en de aanpak van de werkloosheid door te voeren in een regering met acht partijen. De Franstalige liberalen zijn iets voorzichtiger. "Het is niet aan ons om partijen uit te sluiten", zei MR-minister Sabine Laruelle. "De keuze ligt bij de formateur."

De PS heeft de groenen er wel graag bij. "De acht onderhandelende partijen hebben risico’s genomen. Het is normaal dat zij samen een regering vormen", aldus Paul Magnette.