Als Groen! deze week uit de regeringsonderhandelingen worden gezet, heeft de toekomstige federale regering geen meerderheid meer aan Vlaamse kant.

Worden Groen en Ecolo deze week bedankt voor bewezen diensten? Het heeft er alle schijn van. Ten laatste vrijdag moet duidelijk zijn wie de begroting voor 2012 opstelt: lopende zaken of de onderhandelaars. Dat spraken premier Yves Leterme (CD&V) en formateur Elio Di Rupo (PS) vorige week al af.

Maar Wouter Beke (CD&V) en Alexander De Croo (Open VLD) willen pas over een begroting praten als duidelijk is welke partijen Di Rupo in zijn regering wil. Dat zeiden ze in De zevende dag.

Voor Alexander De Croo is het alvast duidelijk: 'Je vormt een regering met het aantal partijen dat nodig is om die te vormen, en dat zijn er geen acht. Anders haal je de oppositie binnen.' Het is geen geheim dat De Croo de groenen uit de regering wil, vanwege grote ideologische verschillen. Ook CD&V zou daarop aansturen, is te horen: 'Alle geesten bewegen stilaan in die richting.'

Dat laatste is opmerkelijk. Zonder Groen! heeft een federale coalitie met CD&V, SP.A en Open VLD geen meerderheid aan Vlaamse kant. De drie partijen hebben samen 43 zetels. Voor een meerderheid zijn er 45 nodig.

Ook nu heeft de federale regering geen Vlaamse meerderheid in het parlement. Dat was trouwens al zo voor de verkiezingen. Sinds de N-VA in 2008 zijn 'gedoogsteun' aan de federale regering heeft opgezegd, zit de federale regering namelijk zonder Vlaamse meerderheid. CD&V heeft zelf altijd gecommuniceerd dat de partij daar eigenlijk geen voorstander van is.

Mathematisch maakt Groen! een federale regering alvast Vlaamser. Maar de aanwezigheid van het eerder linkse Groen! maakt zo'n federale regering volgens velen net minder Vlaams - lees  rechts.

Voorzitter Wouter Van Besien (Groen!) benadrukte in De zevende dag nog eens dat zijn partij graag deel wil uitmaken van een nieuwe regering, maar daar geen breekpunt van maakt.

'We hebben van meet af aan gezegd dat we ook zonder regeringsdeelname een tweederdemeerderheid wilden helpen vormen. We koppelen daar geen verdere voorwaarden aan. In 1991 hebben we de Sint-Michielsakkoorden vanuit de oppositie goedgekeurd in ruil voor een ecotaks, maar daar kwam niets van in huis. Die fout gaan we geen tweede keer maken.'

Bereken zelf de coalitie op www.standaard.be/coalitiekiezer