Brussels minister voor Openbare Werken en Vervoer Brigitte Grouwels (CD&V) onderstreept het belang van het BHV-akkoord voor de Brusselse Vlamingen. "Zij zijn geen pasmunt voor BHV geworden. Onderhandelaar Wouter Beke heeft niet toegegeven aan de eisen om hun waarborgen op te geven."

Volgens de minister is het belangrijk dat er geen tweetalige lijsten komen bij gewestverkiezingen en dat de taalwetgeving niet wordt uitgehold.

"Zo is er een blijvende verankering van de waarborgen voor de taalgroepen in Brussel rond pariteit en gewaarborgde vertegenwoordiging. Daarnaast is er nog de onverkorte dubbele meerderheid voor constitutieve autonomie in Brussel", aldus Grouwels.

Tenslotte is ze tevreden dat er ook ten gronde zal gepraat worden over de interne hervormingen in Brussel rond veiligheid en mobiliteit die "alle Brusselaars ten goede zullen komen".